Kirke samlede 20 fulde trailere med hjælp til asylcenter

Over 20 trailere blev fyldt med cykler, legetøj og tøj, da Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorat samlede ind til Hanstholm asylcenter.
– Det kommer til at klinge hult at prædike næstekærlighed i kirken, hvis folkekirken ikke går ind og støtter op om nogle mennesker, som er de svageste, siger Mariann Dyhrberg Christensen, der glæder sig over indsamlingen.
Hun skønner, at 250 personer kom forbi i løbet af de tre timer, indsamlingen varede. Enkelte kom helt fra Holstebro for at donere til udlændingene. Det indsamlede var generelt af god kvalitet, noget var endda helt nyt og ubrugt, fx mærkevare jeans, hvor prisskiltet stadig sad på.
Indsamlingen blev kørt til asylcentret, hvor det først placeres på lager, så det senere kan fordeles på en fair måde til de rigtige familier.