DR retter nu ind efter kristen hjælpeorganisation

Danmarks Radio udarbejder nye kriterier for indsamlinger efter klage fra Caritas- Jeg er glad for, at DR nu vil udarbejde nogle objektive kriterier for, hvem der kan deltage i Danmarks Radios forskellige indsamlinger.

Jann Sjursen glæder sig over, at mindre hjælpeorganisationer nu kan se frem til mere omtale i DR.

Det siger generalsekretær Jann Sjursen fra den katolske hjælpeorganisation Caritas Danmark, efter at Danmarks Radios direktør Kenneth Plummer nu er gået med til, at også den kristne hjælpeorganisation omtales i forbindelse med DR’s indsamlinger.
Caritas har tidligere klaget over, at organisationen ikke måtte være med i den stort anlagte Danmarks Indsamling i januar. Og nu senest over, at den ikke er nævnt eller linket til i forbindelse med DR’s indsamling til ofrene for oversvømmelsen i Pakistan.

DR kan se pointen

Den ansvarlige redaktør Carl-Otto Dethlevsen havde afvist klagen, som Caritas så sendte videre til Lytternes og Seernes redaktør Jakob Mollerup. Og det har nu givet pote. DR’s generaldirektør Kenneth Plummer følger nu seerredaktørens indstilling, ”som jeg fuldt ud kan følge”, skriver han i et brev til Caritas.
Afgørelsen kommer også andre mindre hjælpeorganisationer til gode:
– Det er også et klart fremskridt, at DR nu vil henvise til en bredere kreds af organisationer, fx i forbindelse med nødhjælpsindsamlinger på DR’s hjemmeside og tekst-tv, siger Sjursen.
Caritas’ globale netværk har indtil videre øremærket 70 millioner kroner til ofrene for de enorme oversvømmelser i Pakistan. Caritas uddeler mad, telte og medicin til de berørte familier. Pengene går til akut nødhjælp, ligesom der etableres mobile sundhedsklinikker.

Klagede over Danmarks Indsamlingen

Klagen vedr. Pakistan-indsamlingen får ikke umiddelbart betydning for Caritas’ deltagelse i Danmarks Indsamlingen i januar. I indstillingen, som Kenneth Plummer har tiltrådt, oplyser Jacob Mollerup, at DR allerede har indgået aftaler med de 12 organisationer, som har taget initiativ til indsamlingen. Danmarks Indsamlingen vil også i 2011 blive afviklet efter samme model som tidligere.
Jann Sjursen klagede ellers den 2. februar – altså kort efter årets Danmarks Indsamling – på vegne af Caritas, ASF-Dansk Folkehjælp og Mission Øst.
– Vi finder det ganske enkelt ikke rimeligt, at Danmarks Radio understøtter indsamlingsaktiviteter for Danmarks såkaldt 12 største hjælpeorganisationer, uden at skele til deres kvalitet og relevans, skriver han.

ISOBRO overtager

Han efterlyste derfor objektive kriterier for deltagelsen, bl.a. at de deltagende organisationer afspejler den alsidighed og mangfoldighed, som kendetegner det danske samfund. Det er jo trods alt lyttere og seere, der betaler licensen.
Med den seneste udmelding fra DR’s generaldirektør Kenneth Plummer håber Jann Sjursen på større bredde i Danmarks Indsamlingen. Caritas overlader dog til Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) at forhandle videre med DR på medlemmernes vegne.
/sl