Svensk politiker vil bevare kristentroens særstilling

Jan Bjørklund, den svenske venstreleder, fik opbakning fra sin hjemby til sine udtalelser om moralsk mod i skolen, lærepladser, kristendommens særstilling i samfundet samt forældres ansvar for børns skolegang.Valgkampen er godt i gang i Sverige. Den svenske partileder høstede varmt bifald for disse synspunkter i sin barndomsby Vårgårda, skriver Dagen.
– Det er forkert, at det som foreslås af Det Nationale Agentur for Uddannelse, udsletter den særlige rolle, som kristendommen har. Kristendommen har været her i tusind år og er stadig den fremherskende religion i Sverige.
– Jeg vil ikke kalde mig selv en aktiv troende, men jeg er heller ikke det modsatte. Mine børn er døbt, og jeg er medlem af den svenske kirke. Det er et aktivt valg. Hvis jeg havde været meget sikker på, at Gud ikke eksisterer, så ville jeg være gået ud af kirken.
Svenska Kyrkan blev i 2000 adskilt fra staten.