Debat

Ikke demokrati i Afghanistan men narkokrati
Tro dem ikke, når verdens ledere, deriblandt NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, fortæller om Afghanistans demokrati, de gode muligheder og landets fortræffeligheder.
Vestlige ledere råber ustandseligt op om et demokratisk Afghanistan, men det er løgn og blålys.
Sandheden er, at der i Afghanistan i stedet hersker et korrupt narkokrati, der er beskyttet af både NATO, FN og Taliban.
Hvorfor hører man ikke et ord i Danmarks tv, hvor NATOs generalsekretær optrådte for kort tid siden, om at 80% af al narkotika på verdensmarkedet kommer fra Afghanistan, eller at 92% af al narkotika, der kommer til vore unge i Europa, stammer fra Afghanistan?
Hvorfor hjælper NATO og FN ikke Afghanistan med en fornuftig omlægning af afgrøderne, når NATO-tropper og milliarder af euro nu befinder sig i Afghanistan? Og hvorfor stopper NATOs tropper ikke narkobaronerne, narkokonvojerne og narkolaboratorierne? Er verdens høvdinge mon rigtig kloge?
Johannes Kirk Søndergaard
Enebærparken 146
Kolding

Ukristelig terror mod JyllandsPosten
På eget ansvar kan du være bjergbestiger, dykker eller bokser. Men den grundlovssikrede ytringsfrihed bærer hele nationen ansvaret for og lider under. Derfor ryster vi nu igen i bukserne for en bombe på Aalborg banegård i myldretiden, eller et hvilket som helst andet sted i Danmark.
Hvornår hører disse provokationer op, så politiet kan bruge deres knappe ressourcer på almindeligt politiarbejde og ikke på sikring af truede personer og J-P bladhus, som finder det nødvendigt at genere muslimer i hele verden i stedet for at omsætte Danmarks kristne værdigrundlag i praksis?
Nordjyske Stiftstidende siger, på baggrund af en undersøgelse, at ”Flere er blevet islamkritiske efter tegninger”, hvilket passer med filosofien om, at had avler had. Gradbøjningen af had er frygt, vold og terror. Denne nedstigning til helvede må nu høre op.
Den kristne fordring er kort og klar: Du skal elske din næste som dig selv.
Knud Held-Hansen
BeateAsmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Også grund til glæde…
Med en blanding af glæde og forundring følger jeg debatten i Folkekirken om homoseksuelle. Glæde, fordi så mange tager Bibelen alvorligt, med forundring, fordi de samme mennesker bliver ved med at tro, at Folkekirken er bibelsk, bare man undgår det med de homoseksuelle. Det er jo blot et nyt skub til en bygning, som allerede fra starten er ubibelsk. Problemet er ca. 1700 år gammelt, hvor kirkens struktur blev fastlagt af de katolske biskopper, og denne demokratiske ordning blev videreført i den lutherske kirke. Det er jo i sagens kerne grunden til, at denne debat kan komme på tale.
Det tror jeg, du ville blive overbevist om, hvis du læste den bog, jeg lige har skrevet, med titlen ”Får Jesus lov til at bygge sin kirke ? ”
Jeg har efterhånden gjort mig den erfaring, at jo nærmere man kommer sandheden i dette land, jo mere tavshed bliver der.
Så, kære læser, du behøver ikke at slås med de vantro, der findes masser af bibeltro menigheder, du kan slutte dig til, og så kan vi sammen bruge tiden på at bede om vækkelse i vores land.
Arne Kristiansen
Broagervej 39A
7500 Holstebro.
Pastor i Kristent Center
Holstebro

Tak for oplysningen
Tove Videbæk gør i Udf. den 30. september opmærksom på, at også Konservative er modstandere af aktiv dødshjælp. Tak for den oplysning. Tove Videbæk fremkommer med oplysningen, fordi der i artiklen fra Kristendemokraternes konference på Christiansborg den 11. september står, at Kristendemokraterne, Socialdemokratiet og Venstre er modstandere af aktiv dødshjælp. Når de 3 partier er nævnt, er det fordi de sundhedspolitiske ordførere fra Socialdemokratiet og Venstre samt mig fra KD klart gav udtryk for, at de 3 partier vil stemme imod et forslag om aktiv dødshjælp, hvis det skulle blive fremsat i Folketinget.
Det er glædeligt, at vi gennem Tove Videbæks indlæg bliver gjort opmærksom på, at Konservative også er modstandere af aktiv dødshjælp. Der har ellers været sået tvivl om det, efter at Helge Adam Møller fra Konservative for et år siden var ude med meldinger i store dele af pressen om, at han ønsker aktiv dødshjælp indført i Danmark.
Skulle der dukke et forslag om aktiv dødshjælp op i Folketinget, vil det – efter hvad der er oplyst – blive nedstemt af Kristendemokraterne, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative – minus Helge Adam Møller, og så vil et sådant forslag ikke kunne gennemføres.
(Forkortet, red.)
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
HB-medlem og MF kandidat for Kristendemokraterne

Kirken og antabus
Som mangeårig bruger af både kirken og antabus må jeg se i øjnene, at for mig lader de sig ikke forene. I mine unge dage, da jeg selv sørgede for min antabus, var det ikke noget problem. Jeg tog anantabus om mandagen, og den var brændt af søndag, så jeg kunne gå til alters. Så kom årene, hvor antabussen blev bestyret fra Distriktspsykiatrisk center, og det var to antabus to gange om ugen. Når jeg gik til alters, begyndte jeg at lægge en hånd over bægeret, men jeg følte, at hele menigheden holdt øje med mig. Efterhånden blev konflikten så stor, at jeg begyndte at hade alteret og holdt op med at gå i kirke. Med årene får jeg igen kun en antabus om mandagen. Nu kniber det til gengæld med benene til at gå frem til kirken, men jeg træner. Tilbage står, at jeg ikke ved, hvorfor der er alkohol i altervinen. Det er måske en prøve?
Elisabeth Bech
Ndr. Frihavnsgade 73 IV th
2100 København

Svensk svigt
I Udfordringen den 7. oktober skriver en tidligere rigsdagsmand for Kristdemokraterne i Sverige: ”Vores profil må tydeliggøres”. Men Kristdemokraterne i Sverige har svigtet deres eget grundlag i en sådan grad, at de kristeligt set er overflødige.
Yderligere har de sammen med de øvrige partier svigtet Sverige ved at nægte at tale om og acceptere islams gradvise indrykning i landet. Heldigvis lykkedes det ved valget den 19. september Sverigedemokraterne at prikke hul på den falske politiske korrektsheds tavshed om islams indrykning i landet.
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Tænk også på de andre
Jeg har været igennem megen sygdom, efter jeg var ude for en trafikulykke i 1966. Der var ingen, der regnede med, jeg overlevede ulykken. Jeg har det fint nu og holder fast i troen på Guds søn, Jesus Kristus, som min frelser.
Som man læser i Filipperbrevet 2,3-4: Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ymyghed de andre højre end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.
Svend-AAge Nielsen
Midtkobbel 36, Kollund
6340 Kruså

Biskoppens prædiken til Folketinget var præcis

Biskop Peter Fischer-Møllers åbningsprædiken i Slotskirken før Folketingets åbning den 5. oktober har affødt protester, ikke mindst fra konservatives side, men også fra andre politikere.
Biskoppen Fischer-Møller prædikede over lignelsen om den barmhjertige samaritaner, og i stedet for at sige ”samaritaner” sagde han ”en somalisk asylansøger”. Dette udlægges af nogle som en politiseren, men i virkeligheden er det en ypperlig fortolkning af lignelsens indhold. De, der kritiserer dette, har hverken forståelse for teologien eller den historiske baggrund for lignelsen.
På Jesu tid ville jøder nemlig ikke have noget at gøre med samaritanere. Allerede 722 før vor tidsregning blev de ti af Israels 12 stammer bortført til det assyriske rige. Derefter lod assyrerkongen undertrykte folkegrupper fra Babel, Kuat, Avva, Hamat og Sefavajim tvangsflytte til byer i Samaria, som hele landområdet nu blev kaldt, og de fik så navnet ”samaritanere”.
De havde deres afguder med sig og havde således intet til overs for Israels Gud. Men da kongen i Assyrien fik at høre, at ”Israels Gud havde straffet disse hedninger ved, at løver hærgede iblandt dem”, sendte kongen en af de bortførte præster blandt jøderne tilbage, for at han kunne undervise de nye beboere om, hvordan Israels Gud skulle dyrkes.
Denne præst bosatte sig i Betel. Resultatet blev, at de nok frygtede Gud, men det blev en blandingsreligion med deres egne afguder (2. Kongebog kap. 17). Fx. ofrede de deres egne børn til afguderne, og de indsatte blandt deres egne ”præster”, som jo ikke var levitter, som tempelpræster, der skulle dyrke Israels Gud.
De var altså indvandrere med fremmede religioner, som i allerhøjeste grad krænkede jøderne og var en hån mod Israels Gud og med totalt fremmed gudsdyrkelse, som slet ikke kunne passe sammen med den jødiske kultur. Det er altså et meget godt og forståeligt billede, biskoppen har givet i sin prædiken. Hvem forstår ellers i dag, hvad udtrykket ”samaritaner” står for? De var indvandrere, som dyrkede afguder, der for jøder var en krænkelse deres egen tro.
Selv 200 år senere, da de bortførte jøder (sydrigets beboere) kom tilbage fra eksilet i Babylon og skulle til at bygge templet i Jerusalem, gjorde samaritanerne alt for at hindre dette i årene 536 – 516 f. Kr. Det læser vi om i Ezras Bog, kap. 4 – 7. Også kapitel 4 i Nehemias’ Bog handler om, hvordan samaritanerne igen gjorde alt for at forhindre, at Jerusalems bymur skulle blive opført igen. Vers 11 i kapitlet er meget analogt til Israels situation i dag. Det lyder: ”Jøderne må ikke mærke noget, før vi står midt iblandt dem og hugger dem ned!” Sammenlignet med vor tids selvmordsbombere lader det altså til, at historien gentager sig.
Som man her fra Danmark har sendt imamer til de muslimske lande for at anklage vort land for muhammed-tegningerne, sendte samaritanerne også besked til myndighederne i Babel med løgnehistorier, der førte til et foreløbigt stop af tempelbyggeriet (Neh. kap. 4, vers 4–24). Samaritanernes seks punkt-religion er meget lig muslimerne tro.
Men biskoppen har jo ret, når han i sin prædiken roser denne ”somaliske indvandrer” for hans næstekærlighed, og således bør vi også i dag være venlige over for de indvandrere, der integreres i samfundet. Men de kan jo ikke kræve, at vort samfund eller vor tro skal ændres til fordel for dem.
Hans Kristian Neerskov
Præst, forfatter
Postboks 161, Dyssegård


Artiklen fortsætter efter annoncen:Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.