Brændende i tjenesten

Jeg fik det er en biografi af Villy Sørensen, der gennem 40 år har tjent som IM-missionær i Danmark. Det er en bog om at være tændt, at være brændende og at være i stadig bevægelse.Villy Sørensen starter som ganske ung med at modtage kaldelse til tjeneste i Indre Mission.
Først i bogen er der et stærkt beskrivende afsnit omkring Villys egen familie, hvor det fremgår, at Villy vokser op i en børneflok på 13. Specielt beskrivelsen af hans mor er meget rørende, og det bliver tydeligt, at hun har haft en meget vigtig rolle i Villys liv.
Bogen igennem opleves et troværdigt og ærligt billede af en mand, der er en meget arbejdsom, følsom og varm forkynder. Det vigtigste for Villy har været, at budskabet om Jesus som Frelseren skulle deles med alle, der overhovedet ville høre. En del steder gennem fortællingen bliver det ligeledes understreget, hvor vigtigt det er at vende sig til Gud i bøn og taksigelse. Villy Sørensen peger gang på gang på vigtigheden af at rette blikket på Jesus, som døde i synderes sted. Her kommer han også ind på afhængigheden af Jesus som det bærende gennem livet.
Ved læsning af bogen får man indtrykket af, at Villy Sørensen er en mand med glimt i øjet, en absolut humoristisk og varm person. Villys tjeneste har været præget af omsorg for næsten, og han fortæller gentagne gange om besøg, han har foretaget hos syge og døende.

’Misforstået kaldsoplevelse’

Villy Sørensen fortæller også om vanskelige ting gennem tjenesten og i livet som sådan. Der er forhold, som han set i bagkundkabens lys, nok ville have prioriteret anderledes nu – specielt fremgår det tydeligt om hans prioriteringer i forhold til sin familie. Han kalder det ’misforstået kaldsoplevelse’, nemlig at de nærmeste, familien, kom i anden række i forhold til andres krav og behov.
Bogen udgives i serien af biografier fra forlaget Lohse, hvor kendte personer i Indre Mission beretter om deres liv og virke. En bog for alle, der kan lide at læse om personligheder gennem biografier. Bogen er skrevet i små letlæste kapitler, undervejs krydret med fotografier, citater og vers.

Villy Sørensen:
Jeg fik det
275 sider • 249,95 kr.
Lohse