Medrivende læsning og et gennemført plot

s15_to bøgerJerusalem er under ødelæggelse af romerne. Dramatiske scener beskriver tiden omkring år 70 e.Kr. Massakrer er hverdag, salg af mennesker til slavehandel, lugten af lig, røverier og ydmygelser hører ligeledes til hverdagens piner. En barsk tid er beskrevet i al sin gru og med en intensitet, så man næsten mister pusten.

Hadassah er hovedpersonen i romanserien ”Løvens Mærke”, og første gang vi møder hende er hun en ganske ung jødisk pige og – fornemmer man straks – af en ganske særlig støbning med et hjerte, der banker for Gud, også selvom der er mange ting, hun ikke forstår og kan forlige sig med.
Hadassah bliver, efter at have mistet hele sin familie, solgt som slave. Hadassah kæmper hele vejen for at holde sig til Gud og i Jesu fodspor.
To bipersoner med væsentlige roller, Marcus og Julia, kommer til på godt og i særdeleshed på ondt at indøve væsentlig smerte i Hadassahs liv. Bind 1 ender med, at Hadassah kastes for løverne. I bind 2 overlever Hadassah, ved lægen Alexanders hjælp, stærkt medtaget og med varige invaliderende mén. Vansiret i ansigtet bærer Hadassah nu slør og skjuler dermed sin identitet.
Romanen igennem følger læseren Hadassah gennem kampe, fortvivlelse, ydmyghed og uretfærdighed. Hadassah er tro og pligtopfyldende næsten ud over det menneskeligt mulige. Hun har, sandt at sige, et hjerte af guld og lever sand Gudsfrygt ud i mindste handling.

Bind 1 er voldsom med mangfoldige, farverige, blodige og hæftige beskrivelser af gladiatorkampe, vold, utroskab, mord, sammensværgelser og et samfund i opløsning. Romerrigets storhedstid står for fald.

Bind 2 er ikke så voldsom i sin fortælling. Her møder læseren mange kampe for at finde mening, tro og frihed fra sjælens mørke. ”Livet kan ses som en sø, hvor hver af vores beslutninger og handlinger er som en lille sten, der kastes ud i søen. Ringene breder sig i vandet”. (s. 252. B 2)

Måske Rivers bedste

Romanen er barsk, og der er ikke overladt meget til fantasien, hverken i kampscenerne eller i det levede liv. Det er medrivende læsning, og bogens plot er gennemført samtlige 1200 sider igennem. Francine Rivers har formået at beskrive en stærk fortælling om mod, tro og passion. Ikke som noget, vi bare kan beslutte os for at ville leve ud, men noget som kun ved overgivelse kan blive en levende del af perspektivet i Guds skole. Romanen er fiktion, og målgruppen er den modne læser. Det er på ingen måder en romantisk fortælling, selv om det også er en kærlighedsfortælling sideløbende med beskrivelse af adskillige menneskeskæbner, i al deres grusomhed. Rivers beskriver menneskets trang til frihed, koste hvad det koste må. De stærke overlever! Alt i alt en grum historie, med det sigte at pege på helhjertet overgivelse til Gud, der vil bane vejen, uanset hvor kringlet den så end er.
Måske er det en af de bedste romaner fra Rivers’ forfatterskab. En stærk troshistorie i romanform.
Romanen er ikke kompliceret at læse til trods for mange detaljerede beskrivelser, sproget flyder let.

Francine Rivers: Løvens mærke:
Hvisken i vinden (Bind 1) 645 sider / Ekko i Mørket (Bind 2.) 577 sider • 249,00 kr. pr. stk
Forlaget Scandinavia