Kirkelig nødhjælp rydder miner

Folkekirkens Nødhjælp har modtaget omkring 36 millioner kroner til at rydde miner i DR Congo, Angola og Libanon.Pengene kommer blandt andet fra EU. Det er godt nyt for de mennesker, som bor i de krigs- og konfliktramte områder.
– Vi er fantastisk glade for, at vi nu har mulighed for at fjerne den store risiko for disse mennesker, siger Eva Veble, der er leder af HMA, Folkekirkens Nødhjælps humanitære minerydningsprogram.
I løbet af 2010 har Folkekirkens Nødhjælps mineryddere fjernet miner og ueksploderet ammunition, sådan at omkring 100.000 mennesker igen kan bruge deres jorder og færdes frit.