Britiske protestanter: Kun én vej til Gud

17.000 evangeliske kristne i Storbritannien er blevet spurgt om deres mening om doktriner i kristendommen og bibelens troværdighed, fosterdrab, homoseksualitet, samt evolution og skabelse. 91 % tror på Jesus som den eneste frelsesvej til Gud, og for 88 % er den kristne tro det vigtigste i deres liv, fortæller Christian Post.
Når det kommer til andre spørgsmål falder andelen af folk, der tilslutter sig et konservativt bibelsyn, viser undersøgelsen.
I forhold til evolution tror 60 %, at denne teori og kristendommen er forenelige størrelser, mens 88 % mener, at man ikke kan forene tro og evolutionsteorien. Også angående fosterdrab skiller vandene sig: 20 % synes, dette aldrig kan retfærdiggøres, mens 17 % mener, det modsatte. Der er 55 %, som mener, at homoseksuelle følelser er ok, mens 73 % ser homoseksuelle handlinger som forkerte.