Jordan bliver den næste…

Ledere af de magtfulde jordanske beduinstammer har advaret kong Abdullah II om, at han risikerer en folkeopstand, medmindre han gennemfører politiske reformer.

Dronning Rania, som her ses med Kong Abdullah, er en af årsagerne til uroen i Jordan.

Meget tyder på, at det hashemitiske kongerige Jordan nu står for tur i den domino-effekt, der har bredt sig i den arabiske verden, fra Tunis til Egypten og Yemen m. fl. lande.
De 36 beduinske stammeledere har rettet et bidende angreb mod dronning Rania, der er palæstinenser, og beskyldt hende for korruption og indblanding i regeringsanliggender.
Angrebet på dronningen har øget spændingen mellem jordanere og palæstinensere i kongeriget. Hun beskyldes for at dele Jordan og sammenlignes med Leila Trabelsi, hustru til den udstødte præsident af Tunis, Zine el Abideen Bin Ali.
Beduinlederne opfordrer kong Abdullah til at bekæmpe korruption og dem, “der har røvet landet og offentlige fonde”.
– Den tunesiske og egyptiske orkan kommer til Jordan, før eller senere, hedder det i beduinledernes skrivelse. Vi beklager, at regimet har omgivet sig med en gruppe af korrupte kommercielle partnere. Jordan lider af en styre- og regeringskrise såvel som af en korruptionskrise.
Videre hedder det:
– Folk uden frihed er som et folk uden identitet, og et folk uden frihed er et folk uden værdighed. Politisk reform er et presserende anliggende, som ikke kan udsættes. Korrupte og tyve skal drages til ansvar og deres aktiver nedfryses, de skal forhindres i at rejse.
I udtalelsen advares der om “en eksplosion, hvis fattigdommen ydmyger folk”.
– Vi ringer med alarmklokkerne, hedder det til slut, fordi vi kan lide kongen og ønsker, at hashemitterne fortsat skal styre os og Jordan.
En af underskriverne, Ahmed Oweidi Abbadi, siger i et telefoninterview med bladet “International Herald Tribune”:
– Vi afspejler synspunkterne hos unge jordanere, uanset om de er byboere, beduiner eller stadig lever i telte – at situationen er blevet uudholdelig, at korruption, nepotisme og bureaukrati er udbredt, at de rige er blevet rigere, mens de fattige – ligesom mange beduiner – er blevet fattigere.
Embedsmænd i kongeslottet afviser at fremsætte nogen kommentarer til skrivelsen.

Skæv befolkning

Israels tidligere ambassadør i Jordan, Oded Eran, der idag er direktør for Institut for Nationale Sikkerheds-Studier, skriver i morgenavisen “Ha’aretz”:
– Den største udfordring til Jordans stabilitet er landets demografi. Israels uafhængighedskrig i 1948 resulterede i 725.000 palæstinensiske flygtninge og gjorde den hashemitiske beduin-befokning til et mindretal. Efter 6-dages-krigen i 1967 krydsede yderligere 300.000 flygtninge over fra Jordanflodens vestbred til dens østbred. Med undtagelse af 1970, da Jordan greb til militær styrke for at fjerne PLO staten-i-staten, har kong Hussein og hans søn bevaret en hovedsagelig stabil og fredelig stat.
Richard Oestermann