Ex-muslimer kæmper for at blive anerkendt i nyt Egypten

Mange tidligere muslimer kan ikke blive anerkendt som kristne i Egypten eller i de fleste nordafrikanske stater. Det håber de, at frihedskampen får lavet om på.Midt i voldsomme protester og politisk oprør i Egypten høres der endnu en gang: ”Lad mit folk gå hen at tilbede mig!Denne gang er det ikke jødernes råb til Farao, men kristne, som appellerer til de muslimske herskere om retfærdighed, idet de kræver retten for muslimer til at vælge, hvem de vil tilbede, og at vælge at skifte religion.
– 1,3 milliarder muslimer i hele verden nægtes denne universelle frihed, siger sudaneseren Kamal Fahmi, som er talsmand for ”Set My People Free” (Sæt mit folk fri), et netværk, som arbejder for retten til religionsfrihed. Netværket blev dannet i Egypten i 2008.
– Det nuværende oprør giver os en chance for at kræve lighed for loven for kristne i Nordafrika, fortæller Kamal Fahmi til Udfordringen, men resultatet er usikkert. Det kan ende som i Iran, med en islamistisk magtovertagelse.
Fahmi forlod sin stilling som seniorleder i et fremtrædende missionsselskab med arbejde i Mellemøsten og Nordafrika for at arbejde på fuld tid i ”Set My People Free”. Det skete efter, at han havde mødt tredje generations-kristne i Yemen. Han blev chokeret over, hvordan den muslimske anti-konversionslov (forbuddet mod at omvende sig fra islam) styrede deres liv. Barnebarnet i den nævnte kristne familie måtte stadig handle som muslim, både i sit personlige liv og officielt.
– Det er forbudt for muslimer at skifte religion, fortæller Fahmi. I juridisk forstand findes der ingen ex-muslimer.
Så en muslim kan aldrig få fjernet den religionsbetegnelse, som står i hendes/hans identitetspapirer. De kan ikke sende deres børn i kristne skoler eller lade deres døtre gifte sig med kristne mænd.
End ikke de demokratiske landes ambassader, (der også er vielsesmyndighed) vil tillade sådanne muslimske kvinder at gifte sig med ikke-muslimer. Fx kræver den amerikanske ambassade i Kairo et underskrevet dokument som bevis på, at den amerikanske brudgom er konverteret til islam, før man vil vie ham til en ”muslimsk” kvinde.

1,3 milliarder muslimer har ikke religiøs frihed til at skifte religion, påpeger Kamal Fahmi.

Kamal Fahmi og Set My People Free tager afstand fra denne tvangsmæssige brug af anti-konversionslovene i lande, der kalder sig verdslige og udfordrer de demokratiske stater til at støtte borgerrettighederne.
– Anti-konversionslovene er nøglen til at fastholde muslimer i islam, siger Fahmi. Konvertitter anses for og behandles som forrædere, ikke blot i forhold til islam, men også i forhold til staten. ”Frafaldne” kan idømmes dødsstraf. I andre tilfælde erklæres deres ægteskaber ugyldige, eller de mister forældremyndigheden over deres børn eller deres arveret. Fahmi har mødt mange ofre i hele den arabiske verden og taler på deres vegne gennem ”Set My People Free.
– De måtte alle skjule sig, og til sidst måtte de alle forlade deres fædreland, fortæller den modige advokat, der arbejder for retten til religionsfrihed. Han skuler sig ikke selv. I april 2010 gik Fahmi til Den arabiske ligas Kairo-kontor – den organisation på regeringsplan, som repræsenterer de fleste muslimske lande, for at overrække et brev, der krævede en ophævelse af anti-konversionslovene.
Ved at protestere deler han den fare, kristne konvertitter oplever hver dag, mener Fahmi.
– I øvrigt har vi intet valg. Martin Luther havde ikke noget valg, da han sømmede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han måtte gøre det, for det er kun sandheden, der sætter os fri.
”Set My People Free” blev skabt på en kristen retræte i Tyrkiet, da der var en, der citerede fra 2. Mosebog 9: ”Lad mit folk rejse hen og tilbede mig.
Netværket tog hurtigt fart, delvist gennem sudanesiske flygtninge, forklarer Fahmi, og det er nu repræsenteret på flere kontinenter. I lande så langt fra hinanden som Australien og Sverige organiserede de nationale komitéer protestmarcher. Ved en underskriftindsamling til det sweitziske parlament havde man samlet mere end 50.000 underskrifter – det var sweitzisk rekord.
Trods undertrykkelsen vokser antallet af muslimer, som er gået over til kristendommen. Ifølge Set My People Free er der 70.000 ex-muslimske kristne bare i Algeriet.
Vores netværk har fået inspiration fra William Wilberforce, den kristne brite, som var redskab til at få slavehandelen forbudt, og også fra Martin Luther.
– Ingen kunne forudse de radikale ændringer, som deres handlinger medførte, men det påvirker os idag, siger Fahmi.
Oversat af
Irene Helweg Kjædegaard