Kristne bad for 500 søgere på helsemesse

Foreningen I Mesterens lys udstillede særdeles aktivt på Krop-sind-ånd-messe i København.
– Det er utroligt, så åbne folk er! Det siger Agnethe Zimino, formand for foreningen I Mesterens Lys, der deltog på den alternative helsemesse ”Krop-Sind-Ånd” i Falconercentret i København forrige weekend.

40 kristne bad for ialt 567 mennesker på helsemessen.

Her bad foreningens 40 medarbejdere for i alt 567 messegæster. Sammen med forbønnen førtes 112 lange samtaler.
– Det er helt utroligt, så åbne og positive messegæster og standholdere er over for vores tilbud, siger Agnethe Zimino.
71 personer, der ellers havde travlt med at stå i andre stande, blev bedt for.
– Mange af disse erklærede: ”Hvor er det godt, I er her!” Forfriskede og glade gik de tilbage til deres arbejde! Et eller andet stort, som de måske ikke altid helt kunne definere, fik de med sig, og vi håber naturligt at komme yderligere i kontakt med dem gennem de opfølgningsarrangementer, vi hele tiden tilbyder i forskellige dele af landet.

Nye kirkegængere

I Korsvejskirken på Amager, hvor Agnethe Zimino er præst, har man endog fået nye søndagskirkegængere gennem engagementet på alternative messer. Og mere end det:
– Mennesker, vi har bedt med og for på messerne, dukker fra tid til anden op til I Mesterens Lys gudstjenester, fordi de oplevede Guds nærvær så stærkt gennem forbønnen, at de måtte have mere, fortæller Zimino.
Er der stadig håb for kirke og kristentro?
– Ja, mener sognepræsten. Også selv om medierne fortæller, at kirken mister medlemmer.
– Der er det utrolig positivt at kunne berette, at mange mennesker lyser op, når de opdager, at der er en mulighed for at blive velsignet af Gud og at få bedt for de mangeartede problemer, som folk nu engang tumler med. Kirken skal blot gå ud til folk og møde dem, hvor de er, siger hun.

Tilbyder hjælp

I Mesterens Lys tilbyder gerne hjælp og rådgivning til kirker, som vil nå længere ud med det kristne budskab. Og Agnethe Zimino slutter med et hjertesuk:
– Vi har brug for kirkefolkets støtte i forbøn og økonomisk bistand. Arbejdet kan ikke undvære trofaste givere.
– At deltage aktivt på alternative messer bringer stor velsignelse til mennesker, som søger, og som trænger til at blive fundet af den almægtige Gud, som har skabt dem.