Kristne med i værdikommission

Biskop Elisabeth Dons Christensen er formand for den nyoprettede Værdikommission. DR-journalist Iben Thranholm er også med.
Værdikommissionen skal de næste to år kortlægge danskernes værdier. Kulturministeren har udpeget kommissionen, der også tæller en folkekirkepræst, skriver folkekirken.dk.
Kulturminister Per Stig Møller, som igangsatte arbejdet, udtaler:
– Vi lever i en tid, hvor samfundet hurtigt forandrer sig, og hvor vores levemønstre er under stadig forandring og udvikling. Nye tendenser gør sig gældende, og vores værdigrundlag ændrer sig bevidst eller ubevidst i takt hermed. Regeringen har derfor nedsat en værdikommission, der i den kommende tid skal undersøge, hvilke værdier der er af betydning for os danskere i dag.
Værdikommissionen er nedsat på opfordring af Kristendemokraterne.