Nye til soldaterhjem i Afghanistan

Michala og Casper Kure rejser til Afghanistan fredag d. 4. februar for at overtage jobbet som soldaterhjemsledere på KFUMs Soldaterhjem i MOB Price efter Palle Mærsk.
Casper har selv været udsendt som soldat i Irak i 2006-07, mens Michala har arbejdet på KFUMs Soldaterhjem i Rønne.
– Vi ved, hvor meget det betyder for soldaterne at have et sted, hvor man kan slappe af og føle sig hjemme, når man er i en krigszone, fortæller Michala og Casper.
Opgaven er også at forkynde det kristne budskab:
– Aftensang og andagt er en naturlig del af dagligdagen på soldaterhjemmet, siger Michala og Casper.
I hverdagen i Afghanistan tænker soldaterne mere over livet efter døden. Michala og Casper er begge parate til de dybere samtaler med soldaterne.