Betydningsfuldt norsk besøg i historiske dage

Fem norske missionsorganisationer har sendt deres ledere til Israel for at blive inspirerede.Generalsekretærerne for fem norske missionsorganisationer har i dag afsluttet et fire-dages besøg i Israel og hos palæstinenserne – på et historisk tidspunkt for fremtiden for Mellemøsten, hvor der i land efter land er opstand mod styret.
– Men her i Jerusalem er der jo stille og fredeligt, siger de under en samtale på deres hotel, kort inden hjemrejsen til Norge.
Gruppen omfatter Rolf Kjæde, Normission, Erik Furnes, Indremissionsforbund, Øyvind Aasland, Norske Lutherske Missionssamband, Thor Erling Fagermoen, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og Rolf G. Heitmann, Den Norske Israelsmission.
Formålet med turen er at få et bedre kendskab til det kristne liv i området, og ikke mindst situationen for de herboende kristne har stået højt på dagsordenen for gruppens samtaler med lokale ledere.
– Vi må støtte de tiltag, som bidrager til fred og forsoning, siger de. Det, vi har lagt vægt på, er at møde de kristne, der skaber fælles mødesteder mellem kristne palæstinensere og Jesus-troende jøder. Vi lægger nok større vægt på at få information end kirkelige delegationer.

Mere fuldstændig

På spørgsmålet om missionering i Israel – dvs. at prøve at omvende jøder til kristendommen – siger de, at en jøde, der kommer til at tro på Jesus, bliver en mere fuldstændig jøde.
Programmet har omfattet samtaler i Jerusalem og Betlehem med kristne ledere, messianske jøder, et besøg på Jerusalems Caspari Center, hvor de mødtes med dettes leder, den herværende norske præst Knut Helge Høyland, en samtale med Norges tidl. overrabbiner, Michael Melchior – i dag en fremtrædende israelsk politiker – og et besøg i Immanuel Kirken i Jaffa, hvor de oplevede den multietniske messianske gudstjeneste.
Gruppen holder regelmæssigt møder i Oslo eller rundt omkring i Norge og rejser nu og da til udlandet – sidst var det til Egypten for omkring fem år siden.

Klogere på situationen

Adspurgt om de synes, at de oplever et historisk øjeblik under deres rejse hertil lige nu, siger de, at de oplever det nærmere her, end de ville have gjort det hjemme i Norge.
Det er historisk for Egypten, siger de, men vi ved jo ikke, hvor historisk det bliver for resten af regionen. Oprøret i Egypten kan slå begge veje, det vil vise sig. Vi fristes til at sige, at vi er blevet lidt klogere på situationen.
– Og så har vores rejse hertil åbnet for bibel-reflektioner, tilføjer de.
Om den israelsk-palæstinensiske konflikt siger de, at den nok er en fortsættelse på en gammel historie.
De svarer bekræftende på spørgsmålet, om der er fare for de kristne samfund i området.
– Det er der jo, siger de. Vi har registreret, at der er stærke modsætninger og vanskeligheder mellem den kristne palæstinensiske befolkning og de evangeliske kristne og Jesus-troende jøder. Men vi har også set mange gode tiltag og forsøg på at bygge broer.
Om deres største oplevelse under besøget siger de, at det var en samtale mellem en Jesus-troende jøde og en kristen palæstinenser, som begge lidenskabeligt brænder for, at folk skal møde Jesus.