Omkring bibel og bekendelse

En gennemgang af trosbekendelsen, et bibelstudie i ”luthersk guld” og en samling af oplæg til prædikener til lejlighedsgudstjenester – tre bøger der på forskellig vis beskæftiger sig med områder i tilknytning til folkekirken.
Claus Oldenburg, der er præst i en københavnsk kirke, henvender sig med sin bog til tvivleren for at forklare denne, hvad den kristne tro indeholder. Til formålet bruger han trosbekendelsen, og med til at perspektivere den har han den store tyske forfatter Thomas Mann og hans store romanværk Josef og hans brødre. Oldenburg får nok sagt noget godt og fornuftigt, men hans brug af Thomas Mann virker indimellem på mig søgt, og til nogle af hans tanker om tro har jeg min tvivl.
Færingen Jón Poulsen er præst i en jysk valgmenighed med tilknytning til Indre Mission, og han har udarbejdet et meget personligt studiemateriale om lutherske kernepunkter. Her bliver man udfordret i sin – lutherske – tro.
Til bogen 3. tekstrække er der syv bidragydere, hovedsageligt sognepræster. Den indeholder tekstoplæg til alternative gudstjenesterne i kirkeåret samt til ”særlige anledninger” som fx Valentinsdag og Halloween! Man studser, men kan nok se en mening også med dem, når man læser oplæggene.
NJV

• Claus Oldenburg: Til den
vantro Thomas • 159 sider 199 kr. • Hovedland
• Jón Poulsen:
Luthersk guld
47 sider • 49,95 kr. • Lohse
• 3. tekstrække
165 sider • 349,95 kr.
Bibelselskabet