Hospicebevægelse med vind i sejlene

Hospice Forum Danmark kunne på weekendens årsmøde notere over 15.000 støttemedlemmer og to nye hospicer i 2010.
Lindring af døendes smerter og symptomer er blevet en hjertesag for mange danskere. Støtteforeninger for landets 17 hospicer har nu tilsammen rundet 15.000 medlemmer.
Sidste år blev der på finansloven afsat midler til 42 nye hospicepladser, fordelt med 12 pladser i 2011 og 10 pladser i hvert af årene 2012- 2014.
Der er kommet god vind i sejlene, siden Hospice Forum Danmark begyndte at sætte hospicetanken på mediernes og politikernes dagsorden for 10 år siden.
Bare sidste år er der taget 26 nye hospicepladser i brug. Det er på Hospice Svanevig på Lolland med 12 pladser og Hospice Søndergård ved Måløv med 14 pladser. Fremgangen blev fejret i lørdags den 9. april, da Hospice Forum Danmark inviterede læger, sygeplejersker, psykologer, præster, fysioterapeuter sammen med andre ildsjæle fra hospicestøtteforeningerne til generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Rivende udvikling

– Det er gået rivende hurtigt i de seneste 5-6 år, sagde landsformand Tove Videbæk og takkede på årsmødet alle støtteforeninger for det store benarbejde, der er gjort gennem alle årene.
Men arbejdet er ikke slut endnu:
– Der er stadig et stykke vej op til de 257 hospicepladser, som i forbindelse med vedtagelsen af hospice-loven blev opgjort som behovet i Danmark. De fleste, som bliver henvist til hospice, er kræftpatienter. Men skal andre uhelbredeligt syge og døende, såsom patienter med lunge- og hjertelidelser, på hospice, har vi efter de seneste europæiske normer brug for mindst dobbelt så mange hospice-pladser.
Der er nu 17 hospicer og én palliativ enhed i Danmark. Der henvises årligt 300-350 patienter til hvert hospice, men kun 50 pct. af disse bliver indlagt.
– Lige nu henvises omkring 5.000 uhelbredeligt syge og deres pårørende til livsafsluttende pleje og behandling, men kun 2.500 er så heldige at blive visiteret til ophold på hospice, fortalte Tove Videbæk i årsberetningen.