Kristne bag det første hjem for Holocaust-overlevende i Israel

Det, der i årtier har været behov for og et utal af mennesker har sukket efter, er nu takket være gavmilde kristne blevet til virkelighed i Israel.Der er idag ca 220 000 Holocaust-overlevende i Israel. Omkring en tredjedel af dem lider af depression, søvnløshed eller andre følelsesmæssige forstyrrelser.

Den kristne ambassade overrækker en check til Shimon Sabag til køb af endnu en ejendom.

Behovet for at tage hånd om disse mennesker, hvis liv i stor udstrækning er blevet ødelagt af de værst tænkelige udtryk for antisemitisme før og under 2. Verdenskrig, har været kendt af de fleste i Israel. Mange har talt om det, færre har forsøgt at gøre noget, men ingen er det hidtil lykkedes for. Nu er det første hjem for Holocaust-overlevende blevet en realitet i Haifa takket være Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ).

Begyndelsen

Initiativtager til projektet var Shimon Sabag fra den jødiske organisation Yad Ezer L’Haver (“en hjælpende hånd til venner”). Han bad Den Kristne Ambassade i Jerusalem om assistance, og gennem pengegaver fra kristne rundt omkring i verden – i begyndelsen hovedsageligt fra Tyskland – blev der indsamlet midler, så der kunne købes, renoveres og indrettes et hus i Haifa i det nordlige Israel, beregnet udelukkende til overlevende fra Holocaust. Desuden har tyske håndværkere frivilligt deltaget aktivt i renoveringen. Huset, som drives af “Yad Ezer L’Haver”, er nu hjem for ca 80 Holocaust-overlevende. Ved indvielsen var der deltagelse af medlemmer af Knesset, Haifas borgmester, Israels overrabbiner og den tidligere udenrigsminister, Tzivi Livni.
Siden da har Den Kristne Ambassade været i stand til at give endnu en pengegave til køb af en nedslidt naboejendom, hvilket kan skaffe plads til yderligere 50 overlevende.

Fra ensomhed
til fællesskab

“Kast mig ikke bort, når jeg bliver gammel”. Salme 71:9
For hjemmets beboere har det været en enorm velsignelse at komme fra en tilværelse fuld af ensomhed og smerte til et liv med fællesskab og pleje. Og der spores en åbenlys taknemmelig glæde hos de ældre beboere, når de slår sig ned i de nye omgivelser, der er fuld af liv og aktivitet. En frivillig bibellærer kommer og underviser i Torahens ugeafsnit. Der tilbydes aktiviteter som musik og dans samt kurser i kunst og kunsthåndværk, så beboerne får mulighed for at opleve fællesskab og få nogle tiltrængte adspredelser.
Det omkringliggende samfund er også involveret. En højteknologisk virksomhed tilbyder gratis computerlektioner. Det nærliggende videnskabsministerium giver ugentlige forelæsninger og tilbyder andre aktiviteter til interesserede. Gymnasieelever kommer hver fredag for at indlede sabbatten sammen med beboerne, ligesom unge soldater inkluderer hjemmet i deres samfundstjeneste. Endvidere har mange læger, sygeplejerske og plejere selv taget kontakt med hjemmet for gratis at stille deres ekspertise og arbejdskraft til rådighed. Så ikke alene er hjemmet blevet til gavn for beboerne, det har også været med til at øge samhørigheden i det jødiske samfund.
Ud over logi, mad, lægehjælp, medicin og almindelig pleje til beboerne sørger hjemmet også for et varmt måltid mad til andre trængende Holocaust-overlevende, der bor i eget hjem i lokalområdet.

Et vidnesbyrd

Hjemmet for Holocoust-overlevende ved åbningen i september.

Centeret har vakt en enorm opsigt i Israel og været et kæmpe vidnesbyrd om, at der er kristne, der ikke har glemt deres historiske ansvar over for Israel og stadig lægger vægt på at vise det land og folk godhed, hvorfra de selv så rigeligt har modtaget velsignelse. Evangeliet udtrykkes mest virkningsfuldt i handling, og på den måde kan hjælpen til de overlevende være med til at bane vejen for evangeliet i Israel. Kærlighed og trøst er gode banebrydere, når det gives uden bagtanke.
Hjemmet i Haifa er også et vidnesbyrd om et samarbejde mellem jøder og kristne, hvor der hersker gensidig tillid i modsætning til den mistillid, der alt for tit præger dette forhold. Shimon Sabag formulerede det på følgende måde: “Der er en stor velsignelse i dette partnerskab, hvor jøder og kristne arbejder sammen om at lindre smerten, behovene og ensomheden hos disse ældre mennesker”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det haster

Desværre er det kun et fåtal af Israels overlevende fra Holocaust, der er plads til på hjemmet. Behovet er næsten uoverskueligt. Der er således 2000 mennesker på venteliste! Dagligt kommer der opringninger fra overlevende, der med gråd i stemmen spørger, om de kan komme og bo der. Snart er problemet løst. Ikke fordi der er skaffet plads til dem alle, men fordi de overlevende snart ikke vil være iblandt os mere. De fleste er højt oppe i årene.
Den nuværende verden har en sidste chance for at hjælpe dem, der mistede alt i udryddelseslejrene i det tredje rige: Familie, penge, hjem og helbred, alt imens den daværende verden passivt så på.

ICEJs hjælpeprogram

At drive hjemmet i Haifa er forbundet med en meget stor finansiel forpligtelse og med store økonomiske omkostninger. Derfor har Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem udformet et hjælpeprogram, hvorigennem kristne overalt i verden kan være med til give så mange af de overlevende som muligt en god alderdom. Adskillelige har allerede benyttet sig af dette og “adopteret” en overlevende ved at forpligte sig til at yde et månedligt bidrag til de basale fornødenheder for vedkommende. Ønsker man at give et engangsbeløb, er dette også muligt. Avisens vedlagte girokort kan benyttes til formålet.
Af Lars Bastrup Jørgensen