Kristne medier skubbes ud

– Vi oplever, at kristne kanaler skæres ned i timetal på de regionale sendenetværk, mens andre får mere sendetid end de kan udnytte, sagde Mogens Videbæk på Kristen Producent Komités årsmøde i Kolding.
Han nævnte også andre eksempler på forskelsbehandling. Fx at den kristne kanal UCB mistede sendetilladelsen i Østjtylland, da den overtrådte reglerne for mængden af lokalt stof, mens arbejderbevægelsens kanaler ikke gjorde.
KPK, der repræsenterer 22 radio- og tv-stationer, har også indbragt afvisningen af dens ansøgning om en fælles kristen tv-kanal for ombudsmanden, fordi KPK ikke mener, den er blevet korrekt behandlet af embedsmændene.