Nyt samarbejde om kirkemusik

Trinitatis Kirke og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indledt et samarbejde med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.
Et ét-årigt pilotprojekt skal undersøge muligheden for at tilbyde et decideret praktikforløb for de studerende. Med projektet ønsker parterne at afsøge, hvordan konservatorier og kirker i samspil kan sikre en kirkelig forankring af uddannelsen og styrke de studerendes samlede kvalifikationer, skriver KirkenIKoebenhavn.dk.