Kristnes religionsfrihed i Nepal bliver truet

NEPAL: Nepals parlament forbereder en forfatning, som vil gøre det ulovligt at missionere. Kristne frygter, at forslaget er rettet mod dem.

KB Rokaya er det eneste kristne medlem af Nepals menneskerrettighedskommission.

Fra at have haft religionsfrihed siden 2007 er Nepals kristne nu bekymrede for, om parlamentet vil fratage dem denne menneskerettighed i den nye forfatning, som ifølge planen skal træde i kraft inden 28. maj.
Mange politikere er ikke opmærksomme på, at lovudkastet betyder en begrænsning af religionsfriheden. De henviser til, at loven skal forhindre tvangsomvendelser.
Dr. K.B. Rokaya, som er den eneste kristne i Nepals menneskerettighedskommission, ønsker, at de kristne bliver politisk aktive. Rokaya, som også er medlem af den nye ”Forenede Kristnes Alliance i Nepal” udtrykker, at de kristne er villige til at kæmpe for retten til at forkynde, skriver Åbne Døre.