Obama efter mødet med Peres: “Israel og palestinenserne må slutte fred nu”

– Det er mere presserende nu end nogensinde, at der bliver sluttet fred mellem Israel og palestinenserne, sagde præsident Barack Obama til præsident Shimon Peres efter deres møde i Det hvide Hus igår.Obama sagde videre:

– Jeg tror, at såvel Peres som jeg har den opfattelse, at det er en udfordring og en chance – med den vind af forandring der blæser gennem den arabiske verden – at vi griber denne mulighed for at skabe en fredelig løsning mellem palestinensere og israelere.

Obama, der betegnede Peres som en usædvanlig statsmand, sagde, at han “havde nogle meget interessante ideer om disse anliggender”.

De to mænd drøftede, hvordan man kunne fremme demokrati og økonomiske muligheder i Egypten, og hvordan USA og Israel kan bidrage til, at unge mennesker i Egypten kan se en lysere fremtid.

Peres sagde også, at det var nødvendigt at vende tilbage til fredsdrøftelser.

– Vi ønsker ingen strid med den muslimske verden, sagde Peres. Vi ønsker at blive venner med dem. Vi ønsker at få fred.

Mødet mellem de to statsoverhoveder fandt sted næsten samtidigt med, at USA fordømte meddelelsen om, at der var godkendt 942 nye boliger for israelere i Jerusalem-bykvarteret Gilo, som palestinenserne anser for at være en del af Øst-Jerusalem.

Obama kom ikke ind på dette anliggende på sit pressemøde efter samtalen med Peres, men overlod det til udenrigsministeriets talsmand, Mark Toner, at fremsætte en fordømmelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi er dybt bekymrede over godkendelsen af disse boligenheder, sagde Toner. Vi tror, at de to parter ved direkte forhandlinger i god tro skulle kunne enes om et resultat, der virkeliggører begge parters aspirationer. I sidste instans vil manglen på en løsning af denne konflikt skade Israel, palestinenserne og USA’s og det internationale samfunds interesser.

USA ønsker, at fredsdrøftelserne genoptages snarest, og Obama sigter mod en aftale inden september. I næste måned skal statsminister Binyamin Netanyahu besøge Washington. Det er muligt, at han forinden vil have fremsat en plan til at nystarte den nedfrosne fredsproces.

Under samtalen med Obama fremførte Peres sagen om Jonathan Pollard, der nu har tilbragt 25 år i amerikansk fængsel for spionage for Israel, men Obama antydede intet om sin stillingtagen til en israelsk anmodning om benådniong.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til gengæld så de to mænd “øje til øje” om Iran og var enige om, at Vesten skulle udforske den mulighed, der var skabt ved opstandene i Mellemøsten til at arbejde imod Teheran. Peres slog til lyd for yderligere sanktioner og at fortsætte med den moralske kampagne mod det iranske styre.

Peres gav udtryk for optimisme over ændringerne i regionen og sagde:

– Det er en stor mulighed. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det skal lykkes dem.

Obama og Peres kom også ind på militære anliggender og betydningen af, at Israel har et kvalitativt militært forspring. De talte om USA’s forpligtelse til Israels sikkerhed, omfattende salg af F-35 fly, investering i “Iron Dome”-missil forsvarssystemet og strategiske våbensystemer. Peres takkede Obama for USA’s veto-nedlæggelse i FN’s sikkerhedsråd imod en resolution, der skulle fordømme Israel for bosættelsesbyggeri og bemærkede, at Obama havde udtrykt “urokkelig opposition” imod ethvert forsøg på at delegitimere Israel i internationale forum’er.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligeledes takkede Peres Obama for alene at have støttet Israel mod den FN-sponsorerede Goldstone Rapports “blodkrænkelse” af Israel, hvori det påstodes, at Israel havde begået krigsforbrydelser i Gaza.

På Peres’ program i USA er møder med udenrigsminister Hillary Clinton, vicepræsident Joe Biden og en sammenkomst med demokratiske og republikanske ledere på Capitol Hill, inden han fortsætter til New York.