Chávez: Jesus er socialist – Judas var kapitalist

Venezuelas præsident betegner sig som katolik, men katolikkerne er splittede om hans politik.Hugo Chávez nævner jævnligt Jesus som en god socialistisk rollemodel.
– Jesus er socialist, og Judas var kapitalist, har Venezuelas præsident udtalt for nylig.
Den 57-årige Chávez er oberst og ledte i 1975 et mislykket militærkup mod regeringen. Chavez blev benådet efter to års fængsel.
Efter at have lovet befolkningen nationaliseringer (bl.a. af de rige oliefelter), øget beskatning af de rige samt udenlandske virksomheder, gratis sygesikring, bedre sygehuse og skoler, indtog han i 1999 præsidentembedet, som han stadig har.
EU udtrykte i 2010 bekymring over den tilsyneladende autoritære styreform i det olie-rige land.
Der er sket sociale forbedringer, men slumkvartererne findes stadig, bl.a. i hovedstaden Caracas. I modsætning til Bush har Obama et godt forhold til Chávez.

Den katolske kirke

Som i resten af Sydamerika er den Romersk Katolske Kirke den dominerende trosretning, og den er splittet mellem en konservativ Vatikan-tro retning og en befrielsesteologisk bevægelse, som er socialistisk inspireret og generelt ikke billiget af Rom. Ca. 15 sogne i landet, der er Chávez-tro, har brudt med Vatikanet og dannet en egen kirke. Flertallet af de katolske præster og biskopper er overvejende loyale over for Vatikanet, men nogle befrielsesteologer, som kritiserer Vatikanet, bliver fyret eller forflyttet.
Det skete for fader Bruno Renaud, som ser sig selv som en kritisk, venstreorienteret, men loyal præst. Han var tidligere lærer på et præsteseminarium. Han blev degraderet til sognepræst pga. kritik og arbejder nu i Caracca’s slumkvarterer. Han udtaler:
– Jeg har aldrig vist manglende respekt over for løftet om lydighed, om den rette lære, men af og til er jeg ikke underdanig (dvs. over for Rom). Témoignagechrétien.fr