Om internettet og det syndige

Temaet for det fjerde nummer af tidsskriftet Herrens Mark er Nettet & Synden.
Heri forsøger man ”at sammenkæde det gamle begreb om Synden med den nye virkelighed, der hedder Nettet”, hvilket giver anledning til nogle ikke uinteressante etiske og eksistentielle refleksioner.
Tidsskriftet, der anlægger ”åndshistoriske vinkler på religion og politik”, kan rekvireres gratis fra Garnisons Kirke og også downloades fra kirkens hjemmeside.
NJV

Kirsten Dinesen
og Claus Oldenburg (red.):
Nettet & Synden
– Herrens Mark Nr. 4
96 sider • Garnisonskirken