Starter pionerskole i Herning

Torben og Lene Søndergaard starter ny skole med fokus på at lære ved selv at prøve det af.- Mens jeg bad en dag i december 2010 fik jeg ordet fra Gud: Danmark har brug for pionerer, lægger Torben ud.

Torben og Lene Søndergaard øverst, Robert og Kasia Gabrielsen til venstre og Lars og Susanne Hyldgård til højre arbejder alle sammen om at starte Pionerskolen.

Torben og Lene Søndergaard, Lars og Susanne Hyldgård og Ronald og Kasia Gabrielsen starter sammen Pionerskolen i Herning den 8. august. De har mødt hinanden gennem deres fælles brand for Danmark og mission og har arbejdet sammen i mange år.
– Vi har hver især vores stærke og svage sider, så jeg tror, vi kommer til at supplere hinanden rigtig godt, fortæller Torben, hvis tanker omkring pionerer var en af årsagerne til, at projektet begyndte.

Prøv det og lær det

Skolen skiller sig ud fra andre kristne skoler primært på grund af undervisningsformen.
– Det ene ben er, at man lærer ved eksemplets magt. Det vil sige, at vores undervisning kommer til at fokusere på, at eleverne lærer ting ved at se det gjort. Vi tager ud og holder møder sammen og ned i byen og laver evangelisationsundervisningen, forklarer Torben og fortsætter:
– Det andet ben er, at man lærer ved at gøre ting selv. Eleverne kan f.eks. få noget tid først på dagen til at forberede sig omkring forskellige emner. Og så skal de undervise hinanden i grupper, fortæller han, og tror på, at det kan hjælpe eleverne med at tage det, de får, med hjem.

Har erfaringer med

Pionerskolen er åben for alle, som er åbne for det kristne budskab.
– Vi ville da elske, hvis der kom nogen lige fra gaden. Folk skal nok blive forvandlet efterhånden, siger Torben.
For skolen kommer både til at fokusere på grundlæggende discipelskab, men er samtidig rettet mod folk, som tror, de har et kald til fuldtidstjeneste.
– Folk vil blive udfordret efter dér, hvor de er, fortæller Torben, som også har noget erfaring med fra Jesusteam, en lignende skole, som han var med til at lave et par år efter årtusindskiftet.
– På Jesusteam havde vi alt for meget program, så det blev for stressende både for lærere og elever. Vi havde også et alt for stort forventningspres på folk. På Pionerskolen vil vi sætte meget mere tid af til, at folk selv finder ind til Gud, så det hele bliver meget mere individuelt. Og selvom de forskellige ledere af skolen er meget evangelistiske, er det ikke en skole specielt for folk med evangelistgaven. Skolen er for alle, understreger Torben.
Han og de andre arrangører lejer et hus i Herning til undervisning og skole, så eleverne også kan få oplevelsen af at bo i fællesskab. Øvrige informationer om Pionerskolen kan findes på pionerskolen.dk.