Missioner flytter sammen på MF

Onsdag den 22. juni tog Kristine Bodilsen det første spadestik til et nyt samarbejde mellem Dansk Ethioper Mission (DEM), Menighedsfakultetet (MF) og Israelsmissionen (DIM).
De to missioner flytter ind hos MF på Katrinebjergvej i Aarhus.
MFs fakultetsleder Jørn Henrik Olsen bød velkommen til ca. 85 interesserede. Formanden for ”Torvet”s styregruppe, Jørgen Jørgensen, sagde at ”Torvet er drømmen om et hus med horisont, vidde og viden”, og at det nye samarbejde skal være drevet af visionen om, at Guds rige skal vokse:
“Det handler om at være forpligtet på sendelsen: Gå ud i alverden,” pointerede han.
Tre unge fra hver af samarbejdspartnerne tog hvert sit spadestik og gav udtryk for deres visioner og forventninger.
Formand for studenterrådet, Johannes Agerbo Haahr, sagde, at han som teologistuderende glædede sig til at arbejde sammen med “praktikere”, mens Kristine Bodilsen fra DEM havde forventninger til “udveksling og relation mellem teologi og mission”. Arne Pedersen fra DIM udtrykte glæde over, at mission og teologi kommer tættere på hinanden – både konkret og mentalt.
Torvet forventes at stå færdigt og klar til indflytning i januar 2012.
ahp/Henri.