Hvad er du for?

Som troende kristne har vi ofte mange meninger. Vi kan være gode til at gå i brechen for vores meninger. Noget, der kan være nødvendigt i samfund med skridende holdninger.
Vi er imod Shariazoner på dansk jord. Vi er imod abort. Vi er imod kirkelig velsignelse af homoseksuelle forhold. Vi er imod … forsæt selv listen.
Men hele denne uge har en ny sang af Casting Crowns genlydt i mit hoved. ”Jesus friend of sinners” hedder den – på dansk ”Jesus, synderes ven”. Den minder os kristne om at huske på, at vi ikke er bedre end resten af verden, men frelst af Guds nåde, og at vi dermed ikke er kaldet til være hellige finger-pegere af vores medmennesker. I midten af sangen lyder det sådan her i min oversættelse:
”Ingen ved, hvad vi er for, men kun hvad vi er imod, når vi dømmer de sårede. Hvad hvis vi sænkede vores skilte og krydsede de grænser, vi selv har sat, og elskede, som du gør.”Ordene i den første sætning, har jeg hørt igen og igen.
For det er godt, at vi tør stå for sandheden i en bedraget verden. Men til tider bliver jeg bange for, at den verden slet ikke ved, hvad vi er for, fordi vi har så travlt med at kommunikere, hvad vi er imod.
Og kan vi egentlig selv huske, hvad vi er for?
For det kan være let at være imod, men det koster at være for. Det er let at være imod abort, men det er svært at være for enlige unge mødre, som har brug for vores støtte og opbakning. Eller at være for bortadoption, hvis det betyder, at du skal adoptere en aborttruets barn i din omgangskreds med alt, hvad det giver af problemer. Eller bare at være for børn, hvis det betyder, at du skal hjælpe til i kirkens søndagsskole.
Det er let at være imod homoseksuelle vielser, men det er svært at rumme teenagere, som er forvirrede omkring deres seksualitet og give dem plads til at være helt ærlige.
Det er så let at være imod shariazoner, men det er svært at være for de mennesker, som er fanget i islams bedrag og invitere dem hjem i din dagligstue.
Jeg udfordrer jer – og mig selv – til klarere at vise verden, hvad vi er for og måske skrue lidt ned for imod-retorikken.