– og et årsskrift

Indeholder reportager, baggrund, analyser fra året, der gik i den katolske kirke.
Blandt emnerne i magasinet kan nævnes saligkåring, kristenforfølgelser, sekularisering, tiåret for 11. september og spiritualitet. Det er blot anden gang, dette årsskrift udkommer, og blandt bidragyderne er Kirsten Kjærulff, Brian McGuire, Henrik Ertner Rasmussen og Andreas Rude.
NJV

Katolsk Magasin 2011 • 52 sider • 50 kr. • Katolsk Forlag