I Laos forfølges kristne efter døden

Myndigheder forbyder kristne begravelser, og kristne ledere holdes fangne som dyr.
Mange steder i Sydøstasien krænkes menneskerettighederne, herunder religionsfriheden, groft.

Laos er et af de lande i sydøstasien, hvor kristne oplever ekstrem forfølgelse.

Burma, Laos og Vietnam er de lande i regionen, hvor kristne forfølges mest. Christian Solidarity Worldwide, Hong Kong, er en af de organisationer, der nøje holder øje med menneskerettighedssituationen i disse lande, og fra dem har Dansk Europamission fået følgende beretning fra situationen i Laos.
Christian Solidarity Worldwide (CSW) er et internationalt kristent netværk for menneskerettigheder, forsvar for religionsfrihed og støtte til forfulgte kristne. I Danmark er CSW repræsenteret gennem Dansk Europamission. Laos er et af de lande, hvor man var bekymrede for, om de kristne fik lov at fejre jul i fred. CSW Hong Kongs beretning viser med al ønskelig tydelighed, at bekymringen ikke var grundløs.

Juledag 2011 døde en kristen kvinde ved navn Wang i landsbyen Huey, Ad-Sapangthong distrikt, Savannakhet provins i Laos. Hendes kristne mand, San, og andre troende begyndte i hast at arrangere en kristen begravelse for Wang, da det i det varme tropiske klima er nødvendigt med en hurtig begravelse. Den 26. december beordrede landsbyens øvrighed liget begravet efter buddhistiske ritualer. Hvis en kristen begravelse ønskedes, måtte de pårørende transportere kvindens lig til byen Savannakhet og begrave hende der.
Under ekstremt pres fra øvrigheden og i frygt for, at liget ville gå så meget i forrådnelse, at det ikke længere kunne håndteres, gik San tøvende med til en buddhistisk begravelse, men den person, der skulle udføre ritualet, nægtede at udføre det, da han blev klar over, at Wang var kristen.
Den følgende dag stævnede distriktsøvrigheden alle de kristne i Huey, otte kristne familier, og fortalte dem, at de måtte afsværge deres kristne tro, hvis de ville begrave Wang på landsbyens begravelsesplads. På grund af ligets tilstand af opløsning gav de kristne mundtligt tilsagn om at opgive deres tro, men så snart begravelsen var overstået, meddelte fem af familierne kirkeledere i en anden by, at de fortrød deres beslutning, og at de ønskede at fortsætte med at tilbede Gud.

To embedsmænd mistænkes

Kilder tæt på distriktets embedsmænd har fortalt en menneskerettighedsorganisation, at de mistænker to navngivne embedsmænd både for nægtelsen af en kristen begravelse i landsbyen Huey og for arrestationen af otte kristne ledere den 16. december for at have samlet ca. 200 kirkemedlemmer til en julefest i landsbyen Boukham.
De to identificeres som major Gad, en tidligere militærofficer, der nu gør tjeneste som distriktsoverhoved for Ad-Sapangthong samt som overhoved for religiøse anliggender i distriktet, og distriktskommissæren ved navn Pornsai. Indtil nu er kun en af de otte kristne ledere blevet løsladt. Landsbyen Boukhams myndigheder har flyttet seks af dem til en stald, forhindret familiemedlemmer i at besøge dem og forbudt direkte levering af mad til de fængslede. Familiemedlemmerne frygter, at myndighederne vil bruge udsultning for at tvinge de seks til at opgive deres tro.

Fremtiden for kristne i Laos ser dyster ud, da de laotiske myndigheder fortsætter med at straffe kristne for deres religiøse overbevisning. Ved at nægte laotiske borgere deres rettigheder på grundlag af deres religiøse tro har myndighederne i landsbyerne Huey og Boukham brudt både Laos’ administrative lov og landets forfatning. De har også krænket laotiske borgeres religionsfrihed, herunder retten til at forsamles for at praktisere deres tro.
Af Henrik Ertner Rasmussen