Åbne hjerter og fattigdom i Israel

Israel er et højtudviklet land med store sociale og økonomiske problemer. Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem uddeler bl.a. mad sammen med organisationen Pitchon Lev.Selv i et så moderne samfund som det israelske har mange mennesker svært ved at kunne skaffe sig en daglig sundhedsmæssig forsvarlig kost.

Maduddeling på Den Kristne Ambassade i Jerusalem.

I mange hjem er der simpelthen ikke penge nok. Det menes, at op mod hver femte familie lever under fattigdomsgrænsen. Det gælder først og fremmest ældre mennesker, ultraortodokse familier, familier i den arabiske del af befolkning-en og familier med kun én forælder som forsørger.

Langt under dansk standard

Det kan måske synes paradoksalt, at et på mange måder højt udviklet land som Israel skulle have så store sociale problemer og et økonomisk og socialt sikkerhedsnet, der ligger langt under dansk standard.
Viljen til at udvikle et sådant er til stede, men midlerne mangler, ikke mindst fordi økonomien belastes af så mange andre udgifter, som er helt fremmede for et land som Danmark.
Det gælder bl.a. landets forsvarsudgifter, pga. at Israel til stadighed af de omkringliggende nabolande er truet på selve dets eksistens. Da overlevelse går forud for levestandard, må overlevelsen først sikres.
Et andet stort problem er vandforsyningen, som koster ekstremt mange penge at opretholde, da næsten hele Israels vandforsyning kommer fra én kilde: Jordan floden.
De huller i det sociale system, som det israelske samfund endnu ikke er i stand til at lukke, forsøger mange store og små private organisationer – herunder mange kristne – at fylde. Også mange messianske (Jesus-troende) menigheder bidrager dertil, så godt de kan, på trods af at mange her selv er økonomisk dårligt stillede.

Organisationer hjælper med mad, tøj, sko mm.

En af de kristne organisationer, der forsøger at gøre en indsats og række ud til de trængende, er Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem.
Ud over at støtte fødevaredistribution har Ambassaden slået sig sammen med den israelske nonprofit-organisation “Pitchon Lev” (“Åben dit hjerte”), der bl.a. forestår en ugentlig uddeling af mad til ca. 4.000 familier.
På tre forskellige udleveringssteder gives der desuden mulighed for, at fattige mennesker kan komme og for et meget lille beløb købe mad, baby tøj, sko og husholdingsartikler.
Derudover sender “Pitchon Lev” også mad til andre organisationer og centre i samfundet, der forsøger at afhjælpe den sociale nød.

Næstekærlighed uden bagtanker

Gennem Den Kristne Ambassades støtte til og partnerskab med “Pitchon Lev” har der med tiden udviklet sig venskaber med mange mennesker på centrene, når de ser den kristne næstekærlighed i aktion i bestræbelserne på uden bagtanke at hjælpe fattige og trængende jøder og arabere.
Behovet for støtte og donationer til de forskellige madprogrammer er stort. Desuden nærmer Påsken sig. Ikke mindst under de bibelske højtider føler mange i Israel på en særlig måde nøden som knugende, når de ikke er i stand til at fejre festen i deres familier med tilstrækkeligt med mad.
Af Lars Bastrup Jørgensen