Rowan Williams trækker sig tilbage

Den anglikanske ærkebiskop trækker sig fra en kirke i opbrud. Stadig flere bliver evangelikale.Den nu 61-årige Rowan Williams forlader posten som overhovede for verdens 80 millioner anglikanerne ved årets udgang. Han er genstand for hård kritik fra både liberale og konservative kredse i kirken.
Ærkebiskoppen siger, at det britiske kirkeliv har givet ham både ”et næsehorns hud og en okses styrke”.
Han forlader sin stilling for at blive tilknyttet det teologiske Magdalena College i Cambridge.

Homofile biskopper

– Der er intet problem ved en homoseksuel biskop, bortset fra de traditionelle, historiske standarder, som præsteskabet forventes at leve op til. Men det er et problem, hvis en homoseksuel biskop har en partner. For Bibelen og traditionen er ikke positiv overfor det, siger Williams.

Flere evangelikale

Mens stadig færre søger de traditionelle anglikanske kirker, får de karismatiske menigheder øget tilgang i disse år.
I 1989 var 26% af kirkegængerne medlemmer af en evangelikal menighed. Nu er tallet oppe på 40%. De nye, karismatiske menigheder vokser gennem fx Alpha-kurser.
En tredjedel af de nyordinerede præster er evangelikale og præget af træningscentre som Wycliffe Hall i Oxford og Oak Hill i London.
Ærkebiskop Rowan Williams har mødt modstand fra begge sider. De liberale kræfter har kritiseret ham for hans halvhjertede accept af homofilt ægteskab. Og modsat opfattes han af evangelikale som en farlig vindbøjtel uden holdning.
Til december, når ærkebiskoppen afslutter sin karriere i Den anglikanske Kirke, vil han have været på posten i ti år. Han afløste George Carey, som var mere evangelikalt indstillet.