Ny frimenighed i Bramming

Nye frimenigheder skyder op. Bramming Frimenighed er en af dem.
Omkring 40 voksne og en masse børn var samlet til stiftende generalforsamling for Bramming Frimenighed mandag den 23. april.

40 voksne har stiftet den ny frimenighed i Bramming.

Initiativgrupper repræsenterende flere kirkelige retninger, bl.a. Indre Mission og Luthersk Mission. Gruppen har arbejdet med frimenighedstankerne det sidste halve års tid.

Levende og inkluderende

Vedtægter blev gennemgået og debatteret og derefter godkendt. Et menighedsråd af seks personer blev valgt og skal nu i arbejdstøjet for at realisere drømmen om et engagerende og inkluderende gudstjenestefællesskab.
Imens de voksne snakkede, var der liv og glade dage på friskolens legeplads. Der var arrangeret leg og spil for børnene, for at markere, at Bramming Frimenighed netop ønsker, at børnene oplever, at de er en del af menigheden og at der er en særlig plads til dem.

Styrke gudsforholdet

– Vi er superglade og spændte på, hvad der ligger og venter forude for den nye menighed, siger Inge V. Østerby, som er med i det nye menighedsråd.
– Vi håber selvfølgelig på, at flere får øje på denne nye menighed og de alternative muligheder for gudstjenestefællesskab den rummer. Men mest af alt ønsker jeg, at det må blive til velsignelse for folk personligt, og at flere mennesker må blive styrkede i deres forhold til Gud.
Frimenighedens formålsparagraf lyder:
”Menighedens formål er, at Guds kærlighed kan afspejle sig i verden gennem menighedens virke, da Gud elskede os først og sendte Kristus til os.”

Fri folkekirke

Den nye menighed har samme evangelisk-lutherske grundlag som Folkekirken og er under tilsyn af Evangelisk Luthersk Netværk. I første omgang vil den nye menighed tilbyde gudstjenestefællesskab om søndagen og man vil snarest muligt søge at kunne finansiere en præsteansættelse.
/sl