Kristne træder til i misbrugssager

Hvis naboer og pårørende føler sig overhørt af kommunen, når de rapporterer om seksuelt misbrug i udsatte familier, kan de henvende sig til foreningen KRIS.
– Kommuner svigter børn!
Sådan lyder socialminister Karen Hækkerups konklusion på Ankestyrelsens nye rapport af de misbrugssager, der har chokeret i den senere tid.

– Hvis naboer ikke føler sig hørt af kommunen, er de velkomne til at henvende sig til os, siger KRIS-formand Mogens Svendsen.

– Rapporten bekræfter desværre mine værste anelser, siger socialministeren til Jyllands Posten.

Der er brug for frivillige

Foreningen Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte (KRIS) opfordrede til at frivillige hjælper kommunerne. Det skete på foreningens årsmøde lørdag den 28. april i Odense.
– Det offentlige kan ikke dække behovet; der er brug for en frivillig indsats, hvis ikke disse udsatte familier skal falde gennem nettet, siger sognepræst Mogens Svendsen, der er formand for foreningen.
Han opfordrer naboer og pårørende, som føler deres indberetninger bliver overhørt af kommunen, til at henvende sig til KRIS.
– Hvis naboer og andre ikke føler sig hørt af kommunen, er de velkomne til at henvende sig til os. Så vil vi gå videre til myndighederne, siger Mogens Svendsen.

Den tavse smerte

Foreningen skal først og fremmest forebygge overgreb ved at informere bredt om de signaler børn sender, når de har været udsat for overgreb.
– Hvad skal omgivelserne være opmærksom på hos de ramte familier og hvad kan forældre gøre for at beskytte deres børn mod seksuelle overgreb?
Gælder det også naboer, som har mistanke om noget skummelt?
– Ja, vi skal have informationen meget bredere ud – også om konsekvenserne ved seksuelle overgreb. Derfor har vi lavet undervisningsfilmen ”Den Tavse Smerte”, hvor både unge og ældre, som har været udsat for overgreb, fortæller deres historie.
”Den Tavse Smerte” indeholder også faglige vurderinger og kommentarer. Filmen redigeres i både en TV udgave og en egentlig undervisningsfilm.

Forebygge nye overgreb

For nu skal der ske noget. Ankestyrelsens rapport er nemlig kommet alt for sent, mener Mogens Svendsen:
– Desværre er der gået alt for lang tid, inden der endelig kommer en politisk reaktion på en skæbnesvanger praksis i visse kommuner. Især når det sker, at børn sendes hjem på weekender til nye overgreb. Der skal et langt bedre kommunalt beredskab til. Både når det drejer sig om forebyggelse af overgreb og om behandling af de alvorlige følger, når skaden er sket.