Troens verdenskort

Et universitet i Chicago har undersøgt hvor i verden, der findes mest tro på Gud – og hvor der er flest ateister.
Fillippinerne – et overvejende katolsk land – ligger på førstepladsen. Hele 84 procent af befolkningen tror fuldt og fast på, at Gud findes. Og under én procent tror ikke på Gud.
Ateisme-procenten er højest i det tidligere Østtyskland, hvor hele 52 procent ikke tror på Gud. Der er typisk mindre gudstro og mere ateisme i de tidligere socialistiske lande. Men her ligger også landene i Nordvest-Europa højt.
Rapporten viser, at 81% af amerikanerne, 37% af briterne, 25% af japanerne og 13% af befolkningen i det tidligere Østtyskland tror på Gud. Rapporten har ikke set på gudstroen i Mellemøstlige lande, hvor flertallet er muslimer.