Truslen fra islam

”Global Jihad” giver en nødvendig kritik af islam.Forfatterparret Massoud Fouroozandeh, der er iransk flygtning, nu dansk statsborger og teolog, og Marianne Søndergaard, folkeskolelærer og teolog, har sammen gjort et vovestykke med bogen Global Jihad – Islams sjette søjle.
Det er en uhyre velskrevet og veldokumenteret bog, men der er vist ingen tvivl om, at den vil møde modstand og vække debat. Bogen blev præsenteret ved en pressekonference i Odense den 28. april.
Bogen er ikke en kritik af muslimer, men en kritik af islam som religion og ideologi, især den politiske variant, den radikale islamisme. Det er en nødvendig og rettidig kritik, som peger på den truende kerne af vold, der ligger indbygget i islams dna, og som begyndte med Muhammed. Altså ikke et opgør med mennesker, men med en ideologi, en religion. Forordet afslutter forfatterne med at skrive: ”Elsk muslimerne, men vær kritisk over for islam.”
Mange tror, at muslimerne primært går efter jøder og kristne. Det gør de også, men de rabiate går så sandelig også efter dem, som ikke er ”rigtige” muslimer. Siden 1948 er ca. 11 mio. muslimer blevet myrdet af andre muslimer, noget vi sjældent hører om i Vesten. Dog har vi hørt om muslimske angreb på moskeer i Irak og Iran. Det er nødvendigt, at der kommer et sagligt fokus på alle sider af ekstrem islam – og det fokus giver Global Jihad.
Det hedder i bogen: ”Islamisk Jihad er en had-kultur, der trækker et blodigt spor gennem hele verden”. Og: ”Det er på tide, vi holder op med at prøve at narre os selv.” Læserne opfordres til at være vågne over for den snigende islamisering, som kommer fra radikal islamisme.
Når man lærer om islam, får man klart at vide, at islam har fem søjler, men forfatterparret gør det synligt, at der reelt er en 6. søjle: Global Jihad med krav om verdensomspændende sharia.
Forfatterne hævder i bogen, at ”efter at have overstået fascismen, nazismen og stalinismen, står verden nu over for en ny trussel: islamismen – den politiske form for islam. Islamismen er i dag verdens ledende antiamerikanske ideologi. Den påtvinger uden blusel andre sine synspunkter og undertrykker dem, der modsiger den. Islamismen har i dag overtaget kommunismens rolle som den vestlige verdens fjende nr. 1.” Det er ”en ideologi, der er forklædt som en religion”. Jeg er enig i denne vurdering.
Midt i bogen er der to væsentlige kapitler, der sætter fokus på Mellemøsten med pile mod hele verden. Det er ”Hamas og konflikten med Israel” og ”Det muslimske broderskab”. Broderskabet er i øvrigt baggrunden for Hamas. For Hamas er udryddelsen af Israel og jøderne blot et skridt mod at erobre verden.
Af bogen fremgår det, at islam ikke er en fredens religion og måske mere er en ideologi end en religion. Det hedder i bogen: ”Islam er ikke blot en religion eller en åndelig dimension – det er et komplet politisk og paramilitært system og ideologi. (…) Islam er ikke en individuel tro, men et organiseret politisk, kollektivt system, hvor fællesskabet, familien og det verdensomspændende muslimske samfund (ummaen) står i centrum, aldrig individet.”
Forfatterne er meget kritiske over for de moderate muslimer: ”De såkaldte ’moderate’ muslimer i Vesten glimrer ved deres fravær i demonstrationer. De burde gå på barrikaderne i tusindvis for at demonstrere mod de vederstyggeligheder, der udøves i islams navn, men man ser dem ikke” – og jeg tror heller ikke, at Massoud og Marianne Søndergaard tror, at det nogen sinde vil ske, selv om de efterlyser det.
Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard er tydeligvis godt inde i stoffet og har rigtig mange kildehenvisninger. De giver med bogen en saglig, solid og præcis dokumentation af radikal islamisme, der har til formål at tilrane sig magten over verdenssamfundet. Bogen er således et uhyre vigtigt oplysningsprojekt. Forfatterne er særdeles kritiske over for radikal islamisme, men de kritiserer også det moderate, tavse, muslimske flertal.
Bogen gør det klart, at alle fornuftige mennesker blandt jøder, kristne og muslimer må tage afstand fra den radikale islamisme. Det kan være farligt, men det er også nødvendigt. Derfor skal forfatterne have tak for, at de har haft modet til at skrive og udgive denne bog.
Desværre er der en fejl på side 128, hvor der står: ”Hitler beundrede også islam, særlig anså han jihad for en passende måde at føre krig på. Han var især meget inspireret af folkemordet på armenierne efter 2. verdenskrig.” Den med 2. verdenskrig er forkert. Folkemordet på armenierne fandt sted 1915-1918, altså skulle der stå: ”efter 1. verdenskrig”. Det skriver forfatterne i øvrigt også et andet sted i bogen. Det bør rettes i kommende nye oplag.

Massoud Fouroozandeh (f. 1970) er tidligere muslim.

Global Jihad er en vigtig bog, der fortjener stor udbredelse og bør blive læst af mange. Forfatterparret har til lejligheden startet deres eget forlag, Effatha, som på aramæisk betyder ”luk dig op”. De siger om navnet: ”Vi har valgt dette navn, fordi vi ønsker, at det må være medvirkende til, at vi i Vesten får øjnene op for den islamistiske dagsorden, så vi ikke lader den politiske korrekthed og vores generelle berøringsangst over for religioner kvæle den nødvendige kritik af islam og islamismen.”

Massoud Fouroozandeh
og Marianne Søndergaard:
Global Jihad
– Islams sjette søjle
376 sider • 249 kr.
Forlaget Effatha