Stort anlagt roman om profeter i Grønland

Evighedsfjorden er en lang fjord med sidefjorde i nærheden af Maniitsoq (Sukkertoppen) i Grønland. Når man har nået én sidefjord, kan man allerede se frem til den næste, og sådan bliver det ved. Derfor Evighedsfjorden. Dér opstod der i sidste halvdel af 1700-tallet en sværmerisk bevægelse med Maria Magdalene og Habakuk i spidsen. Den var dels et oprør mod den måde, de danske præster forvaltede evangeliet og deres præstegerning på, dels et oprør mod, at danskere ville bestemme i Grønland og havde gjort sig til over-øvrighed.
Det startede med, at Maria Magdalene modtog budskaber i søvne, og hendes mand forkyndte ud fra disse budskaber, men det udartede sig og førte til megen umoral. Derfor står Maria Magdalene og Habakuk den dag i dag som skrækeksempler for mange i Grønland, og man kalder ofte anderledestroende for habakukker.
Et af de første år, vi boede i Ilulissat, oplevede jeg, at en mand råbte Habakuk efter mig – jeg repræsenterede jo en frikirke i Grønland. Det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med fænomenet i Evighedsfjorden.
Nu har Kim Leine skrevet en murstensroman, Profeterne i Evighedsfjorden. Det er på mange måder en fængslende og velskrevet roman, som der ligger masser af research bag, men det er også en afskrækkende roman. Den vil nok virke lidt tung på læsere uden Grønlands-erfaring, men der er masser af kulturhistorie i den – dansk og grønlandsk kulturhistorie fra 1700-tallet og grønlandsk kirkehistorie ikke at forglemme – og det er bestemt ikke alt sammen for det gode, men historie er det. Og så er det en roman om mennesker på den tid – på godt og ondt.
Morten Falck kommer som ung til København fra Norge for at studere teologi, og vi følger ham i studieårene – også gennem fristelser fra gadens fruentimmere og udskejelser med dem. Vi følger ham til kolonien Sukkertoppen som præst. Vi følger ham ind i en polarkuller og videre ind til profeterne i Evighedsfjorden, hvor han på et tidspunkt bliver én af dem. Selv om han er splittet, døber han mange i Evighedsfjorden. Splittelsen består i: Skal han hævde den danske overmagt eller lade sig beruse af de grønlandske frihedsdrømme?
Vi følger oprøret mod de danske præster og danskere i det hele taget, og det fængsler undervejs. Vi følger Morten Falck tilbage til Norge, København og endnu en gang til Grønland. Man bliver revet med ind i romanens univers, så man næsten kan lugte og smage det, ikke mindst hvis man i forvejen kender en del til Grønland og grønlandsk kultur. Man rives med af historien. Derfor er den fængslende. Men den er også afskrækkende. Kim Leine nyder tilsyneladende at svælge i seksuelle beskrivelser. Hvorfor i al verden skal romanen være så sexfiseret? Det skæmmer en ellers god bog.
Profeterne i Evighedsfjorden er en stort anlagt fortælling om et kulturmøde på godt og ondt, om det vanskelige ved at finde hjem i ordets flere betydninger og om den store drøm om frihed – men kristentroen bliver næsten væk.

Kim Leine er født i Norge i 1961, men har bortset fra 15 år i Grønland boet i Danmark, siden han kom hertil som 17-årig. (Foto: © Anne-Sophie Fischer Kalckar.)

Kim Leine, der er norsk født, dansk forfatter, har arbejdet som sygeplejerske i Grønland i 15 år. Han debuterede i 2007 med erindringsromanen Kalak og har siden udsendt romanerne Valdemarsdag og Tunu. Profeterne i Evighedsfjorden er virkelig en satsning fra Gyldendals side, idet den udover i Danmark udkommer i Sverige, Norge, England, Tyskland, Spanien, Italien og Holland.

Kim Leine:
Profeterne i Evighedsfjorden
527 sider • 199 kr.
Gyldendal