Brasilianere tager imod Jesus

Den amerikanske evangelist Sammy Tippit har i samarbjede med kirkeledere afholdt evangelisationskampagner i Brasilien. Der kom langt flere, end arrangørerne havde regnet med, og folk i hundredvis tog imod Jesus som deres frelser.
Forberedelserne startede allerede for et år siden, hvor Tippit mødtes med flere kirkeledere i Brasilien. Formålet var at sætte fokus på at udruste en ny generation af evangelister til at følge hans strategi og vision om at bringe evangeliet til folket. I år kunne Tippit til sin glæde konstatere, at strategi og planer fra sidste år var blevet fulgt.
– Jeg er så spændt på, hvad Gud gør for disse evangelister. Gud har været trofast med at få visionen viderebragt. Bed for evangelisterne, som er blevet oplært i Brasilien og Indien, og dem som vil blive oplært i Afrika denne sommer, siger Tippit til Christian Telegraph.
Susan