Danmarkshistorie fra neden af

En diakonal bevægelses historie fortalt bredt – og godt.I oktober 2012 fylder Kirkens Korshær 100 år, og det kommer ikke til at gå stille af!
Allerede nu markeres det med Finn Slumstrups fortælling om organisationen, som arbejder dér, hvor ikke ret mange andre er. Hos samfundets såkaldt svage, hvis ressourcer kun altfor sjældent anerkendes. Ingen kan alt, alle kan noget, siges det ellers.

Kaldet, der blev starten til Korshæren

Det er nok ikke forkert at sige, at Korshæren gennem alle årene har været bevægelse først, organisation dernæst. Den spæde begyndelse giver interessante, markante mindelser til kirkens barndom. De var 12, der den aften for 100 år siden samledes i Frihavnskirken i København. Det var kirkens præst, H. P. Mollerup, der havde taget initiativet til dette møde.
Som ganske ung præste-uddannet havde han på et af byens utallige værtshuse under en såkaldt ”midnats-mission” modtaget Guds kaldelse til sit fremtidige arbejde:
”Jeg forstod, hvor Gud ville have mig hen, og hvorledes jeg skulle være. Da jeg rejste mig op fra bønnen, havde jeg modtaget en dåb til mit fremtidsarbejde, og som sejrherre gik jeg ud blandt skarerne, og ingen rørte mig” (s. 22-23).

Diakonalt arbejde ud fra folkekirken

Siden da har Kirkens Korshær været utrætteligt og kompromisløst talerør for de socialt udsatte grupper og deres rettigheder i den brede, danske offentlighed. Korshæren er en del af den danske folkekirke, men har ofte udtalt sig kritisk om dennes mangelfulde diakonale arbejde. Kirkens Korshær klarer det ikke alene, skulle den hilse og sige – venligt, men bestemt.
Finn Slumstrup anlægger i den rigt illustrerede bogs hoveddel 5 snit, der hver for sig skal anskueliggøre Korshærens rolle i Danmark 1912, 1930, 1946, 1964 og 1987. Nutiden belyses gennem ti forskellige beretninger fra dagens arbejde i bl.a. Odense, Brønderslev, Århus og Aalborg samt interviews med Korshærsbladets redaktør, en arrestmedarbejder og en korshærspræst, der udtaler: ”Det værste ved den her stilling er, at jeg er ude af stand til at forestille mig et andet arbejde” (s. 418).
Det er bredt anlagt historie-fortælling, når den er bedst.

Finn Slumstrup:
Dér, hvor ingen andre er
– En fortælling om Kirkens Korshær
461 sider • 299 kr.
Unitas