Advarsel: Kristne tomater!

En muslimsk gruppe i Egypten har advaret folk mod at spise tomater. Nu vil man fjerne eller modificere beskeden, men frygter stadig at et synligt kors får folk til at tro på Jesus.Faren ved at spise tomater vejer ikke lige tungt i alle muslimske kredse, og mange har kommenteret Facebook-advarslen.
Den tradtionelle muslimske gruppe, som skrev advarslen om at ”tomater er forbudte, fordi de er kristne”, er dog stadig bekymrede.
Sammen med et foto af en overskåret tomat, som viser et tydeligt kors, skrev gruppen for tre uger siden på Facebook:
– Det er forbudt at spise tomater, fordi de er kristne. Tomater tilbeder korset fremfor Allah og siger, at Allah er tre. (’Tre’ er en reference til den kristne treenighedslære).
Videre i Facebook-beskedern opfordres læserne til at videresende billedet og advarslen. Der var nemlig en palæstinensisk kvinde, som i en drøm så Allah græde og advare folket mod at spise tomater.
– Hvis budskabet ikke udbredesm er det djævelen, der har stoppet dig, hedder det.
Over 2.700 reagerede på advarslen i løbet af 10 dage, og en salafistisk gruppe prøvede at få beskeden fjernet fra Facebook. Til sidst udsendte forfatterne til advarslen en præcisering:
– Vi sagde ikke, at man ikke skal spise tomater. Vi sagde: Lad være med at skære dem på en sådan måde, at man kan se kors-tegnet!