Hader hvad folket elsker

Irans præsident svor, at han vil udrydde den kristne tro i landet. Men kirken vokser eksplosivt.Pastor Youcef Nadarkhani er dømt til døden for frafald fra islam, og mange kristne bliver arresteret i Iran.

Selv om kristne forfølges i Iran, modtager folk med glæde Nye Testamenter.

Præsident Mahmoud Ahmedinejad har nemlig svoret at udrydde den kristne tro i landet. Og ledende personer i præstestyret kalder den hurtigt voksende gruppe af kristne en trussel for det iranske samfund. Alligevel vokser kirken.

Ingen afviser at modtage Det Nye Testamente
Kirken i Iran oplever næsten kun positive reaktioner, når den uddeler Nye Testamenter. Efter det netop afsluttede persiske nytår og påske uddelte en iransk kirke over 4.000 Nye Testamenter. Også andre kirker har uddelt Skriften.
Til trods for regeringens fjendtlige holdning over for kristne meldes der ikke om, at nogen har afvist at modtage Det Nye Testamente.

Iranere elsker evangeliet

– Det beviser blot endnu en gang den dybe kærlighed, det iranske folk har til Jesu Kristi evangelium.
Eftersom en hel familie ofte vil deles om et eksemplar af evangeliet, kan man regne med, at disse 4.000 Nye Testamenter vil blive læst af mindst 10.000 mennesker, siger Samuel Nymann Eriksen fra Dansk Europamission.

Høst-tid i kirkerne

Også mange kirker er fulde. Mellem 250 og 300 mennesker samledes for at høre evangeliet i en af byerne i området. Nytilkomne trådte frem for at give deres liv til Jesus. På trods af den nuværende forfølgelse af kristne i Iran er dette fortsat en tid med høst. Det skønnes, at 15 procent af alle iranere, der modtager Det Nye Testamente, kommer til tro på Jesus.
Før shahens fald i 1979 var der måske kun 500 kristne med muslimsk baggrund i Iran. Men nu er kirken vokset nærmest eksplosivt. Man mener, at der i dag er op mod 200.000 – 300.000 kristne med muslimsk baggrund i landet.

Hjælp til forfulgte

Dansk Europamission har sikret trykning og distribution af mange Nye Testamenter til Iran. Kristne, som har været forfulgt, får sjælesorg og opmuntring, så de nu kan forsætte med at tjene Jesus på forskellig vis i landet.
De forfulgte kristne har også fået hjælp til bl.a. betaling af retsudgifter og hjælp ved tvangsforflytninger, fortæller Samuel Nymann Eriksen.
Pastor Youcef Nadarkani skal igen for retten den 8. september. En kampagne på twitter om Nadarkhani følges nu af 2,8 millioner mennesker verden over.


Artiklen fortsætter efter annoncen: