Kirke skærper procedure efter afsløring af misbrug

Aalborg Menighedscenter var i mediemøllen i en sag om en 24-årig mands overgreb på to piger. Sagen affødte en skarp handlingsplan.
Aalborg MenighedsCenter stod i sidste uge med en særdeles kedelig sag – men pludselig vendte den.

David Hansen har taget initiativ til en handlingsplan, der giver klare retningslinjer ved misbrugssager i fremtiden.

Først kom det frem, at frikirkens præst David Hansen i 2008 valgte at indkalde til forsoningsmøde om et sex-overgreb, som en 18-årig mand i 2007 begik mod en den gang 12-årig pige. I stedet for blot at tale med de to aktørers forældre, burde præsten have indberettet sagen til Aalborg Kommune.
Nordjyske Stiftstidende valgte at bringe flere store artikler om sagen, som hurtigt spredte sig til landsdækkende medier.

Familierådgiver meldte sagen til kommunen

Men da menighedens tidligere familierådgiver så sagen beskrevet i TV-Avisen, ringede hun med det samme til David Hansen og fortalte, at hun skam havde indberettet sagen sammen med det referat af forsoningsmødet mellem parterne, som David Hansen havde lavet, og også informeret familierådgiveren om. Sagsbehandleren reagerede ved ikke at se et behov for at følge videre op på sagen.
Da en ny sag senere kom op, fik anklagemyndigheden det referat overdraget i januar. Krænkeren havde nu forgrebet sig på to piger i 2010. David Hansen blev først indkaldt som vidne, men blev ikke bedt om at møde op under sagsbehandlingen.

Behandlingsdom

I sidste uge blev manden i byretten i Aalborg idømt to års ambulant psykiatrisk sexologisk behandling for blufærdighedskrænkelse og anden kønslig omgang end samleje begået mod de to sidstnævnte piger.
Det fik sagen til at rulle i medierne. Kunne præstens indrapportering fra situationen i 2007 have hindret de nye overgreb? Aalborg MenighedsCenter udsendte en pressemeddelelse med det samme:
”Skal der i denne sag ses tilbage, havde det været rigtigt at overdrage sagen til Aalborg Kommune og ikke overlade denne beslutning til forældrene. David Hansen har i hele sagens forløb arbejdet i fuld åbenhed med anklagemyndigheden, som imidlertid ikke har givet anmærkninger til kirkens håndtering.
Nu har sagen ikke udspillet sig på menighedens grund. Krænkeren flyttede kort efter til udlandet, kom tilbage igen og tilsluttede sig en anden menighed. Vedkommende har ikke på noget tidspunkt været involveret i AMCs børnearbejde, endsige haft ledelsesfunktioner. Den pågældendes relation til AMC ophørte helt i 2010.”

I bagklogskabens lys

Til højre er screenshot af omtalen i Nordjyske.dk.

Hvad kunne du have gjort anderledes, spurgte vi David Hansen:
– Jeg skulle da med det samme have forsikret mig om, at sagen blev indberettet til Aalborg Kommune, fortæller præsten i bagklogskabens lys. Men påpeger samtidig, at man som præst står i et dilemma mange gange. Dels varierer sådanne sager i grovhed – hvad skal indberettes? Dels er man bundet af sin tavshedspligt.
– Hvis en mand på sit dødsleje bekender, hvad han gjorde ved sit barnebarn, skal man så offentliggøre det? Det er et stort dilemma.
David Hansen blev først i juni 2010 gjort bekendt med Justitsminiseriets bekendtgørelse fra maj samme år, hvor bl.a. præster pålægges at indberette sager om sexmisbrug. Der foreligger imidlertid en paragraf fra 2007, hvor læger, lærere og præster har meldepligt, men den paragraf har ikke været kendt i frikirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skarp handlingsplan

I forbindelse med sagen om sexmisbrug fra 2010 udarbejdede Aalborg MenighedsCenter straks en handlingsplan for sådanne sager. Heri står først og fremmest: ”Vores klare forpligtelse er at efterleve den lovgivning og de retningslinjer, som samfundet udstikker omkring disse forhold, – herunder den fra myndighederne skærpede meldepligt, som de sidste år er lovfæstet. Dette uanset at det griber ind i den som kirker og kirkelige rådgivere hidtil praktiserede tavshedspligt omkring sjælesørgeriske forhold”.
I handlingplanen pålægges alle kirkens medarbejdere at indhente en ren ”børneattest”.