Omvendelse

Omvendelse er ikke bare at ”gå over til”, ”tilslutte sig” eller ”melde sig ind” i eller til en eller anden kirkelig trosbekendelse/-trossamfund.
Omvendelse er mere det at vende sig indad, at fordybe sig i sig selv, så man kan blive sig Guddommen i sit eget indre bevidst.
Midlet kan være ”indånding” eller som Moses nævner i 1.mosebog, 2.kapitel vers 7 ”livsånde”.
Et fantastisk ord!
En af hovedrolleindehaverne i Mosebøgerne var ADAM, hvilket ord betyder ”den oprejste”.
ADAM var vel det første væsen i skaberværket, der hævede sig op over en ”tankeløs masse” og blev sig selv bevidst. Moses nævner dette, for at gøre det forståeligt, at mennesket kun ved hjælp af en oprejst holdning og ”livsånde” kan nå til fuld bevidsthed om sit indre, d.v.s. sit sjæleliv. Moses havde en anden hovedrolleindehaver, EVA, det betyder ”ligemand”, en ligestillet, en som i enhver henseende er jævnbyrdig.
Jo mere den bevidste livsånde svinder hen i forglemmelse, jo mere svinder også erkendelsen om menneskelig ligestillethed. Menneskets fejlgreb og vildfarelser bliver tydeligere. Det er menneskehedens fald, som ikke kun skete en gang på ADAMs tid, men som gentager sig uafbrudt også i vore dage.
Allerede Mosebøgerne siger: ”Jeg er Herren din Gud, du skal ikke have andre guder end mig. Hvis vi ville tage dette budskab ind i vore hjerter, vil vi opdage, at vi vil finde alt i os selv. Derfor sagde Jesus også: ”Kun den rene af hjertet skal se Gud.
Når vi vil blive os hele Guddommens herlighed bevidst, når vi får intuitionen (indsigten), så forstår vi bedre ordet ”Jeg har kaldt dig ved dit navn, ikke ved jeres navne”.
Derfor må hver enkelt nå til erkendelse og omvendelse.
Du er min, ikke I, men du alene.
Når du er min, får du indsigt.
Jesus åndede på dem og sagde:
Sådan som jeg lige har vist det, skal I inddrage det guddommelige, – livsåndeprincippet – som er tilstede overalt i Kosmos, I Guds skaberværk.
Sandhedens Gud er jo allerede i os og vil føre os og gøre alt forståeligt for os.
Sådan talte Jesus faktisk til sine egne.
Det er derfor nødvendigt, at enhver begynder og fortsætter sit arbejde på sin selvomvendelse ved hjælp af livsånde – HelligÅnden.
Revisor Finn Bentzen
3400 Hillerød