Stærkest er den mand, som står alene!

Disse ord af den norske dramatiker Henrik Ibsen (fra skuespillet ”En folkefjende”) har mangen en Herrens stridsmand erfaret, lige fra profeterne i Det Gamle Testamente til apostlen Paulus, der som afsked med denne verden måtte sige: ”Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp, men alle svigtede mig. Gid det ikke må blive dem tilregnet!” (2. Tim. 4:16).
Gjorde det ham ynkværdig og svag? Nej, for han tilføjer: ”Men Herren stod mig bi og gav mig kraft…” Man fristes til at tro, at Henrik Ibsen kendte til de ord, men det gjorde denne ugudelige mand næppe, som var både ven og beundrer af vor ateistiske folkeforfører Georg Brandes.
Jeg læste netop, at en præst her på Sjælland (Tersløse) skal stå skoleret for sin biskop, fordi han har kaldt homoseksualitet og homo-vielser for en vederstyggelighed (som også Bibelen gør). At være imod homo-vielser er okay. Det er der hjemmel for i den nye lovgivning, men ligefrem at sige det samme, som Guds ord siger, om denne synd – og gøre det offentligt! – er for meget! Han står nu til en ”tjenstlig samtale”.
Men hvad med hans enige præstekolleger? Eller hvad med frikirkerne? Vil de vove pelsen? Vil de alle stå frem og turde sige det samme i fuld offentlighed, så det ikke kan misforstås? Eller vil de nøjes med forblommet og tandløst at skrive nogle uforpligtende indlæg i fx Kristeligt Dagblad og i velplejede vendinger høfligt tilkendegive, at de sådan set også er ”imod”?
Den slags intetsigende sympati fik præsten Bent Feldbæk Nielsen for ca. 15 år siden, da han stod til afskedigelse, fordi han (helt bibelsk) erstattede det lille forholdsord ”i” med et ”til” i dåbsbefalingen i Matt. 28:19. Det var der givetvis præstekolleger, som var enige med ham i (det græske forholdsord ”eis” giver jo netop den mulighed), men var der nogen, der turde sætte deres stilling ind på en sådan enighed? Nej, ikke én.
Kommer der nu en ny afskedigelse p.gr.a. en præsts nidkære afstandtagen til homoseksuel praksis? Det skal blive spændende, men hvis dette sker, må pågældende præst indstille sig på at stå alene. Alene med Herren. Og med Ham at være stærk. Ligesom andre før ham.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved