Når tro får liv

En del kristne går højt op i det teologiske, og det kan bestemt være godt nok, men det er helt sikkert en hjælp ikke kun at få udlagt, hvad man tror på, men også hvordan man skal leve som en kristen.Og Jesus er jo ret præcis. Han underviser ikke blot sine disciple om, hvad Guds rige er, men i lige så høj grad i, hvordan vi lever i det rige, hvordan vi lever som hans disciple. Det er lige netop det, Ole Lundegaards nye bog Grundtrin – når tro får liv handler om. Det er en vejledning i, hvordan man gør kristendommen.

Visdom udmøntet i praktikker

Vi lever i en tid, hvor vi fyldes med informationer og valg, men må huske, at her er fravalgene lige så vigtige. Og til det kan denne bog være en god inspiration. Det er ikke en bog med en masse nyt. Det er ganske almindelige råd til mange forskellige ting i dagligdagen. Det er for mange gammelkendt stof, gammel visdom samlet gennem mange århundreder – men erfaret i dag og sagt på en ny måde. Det handler om åndelige discipliner, som Ole Lundegaard har valgt at kalde kristne praktikker.
Der er 16 praktikker at tage fat på, fx: giv – tilgiv – tak – del – syng – tal – læs – suk – velsign – arbejd – hvil. Ole Lundegaard går meget praktisk til værks og giver rigtig gode eksempler – også fra sit eget liv.
”En bog for alle, som længes efter, at Kristus-troen ikke bare foregår i hovedet, men også bliver levet ud i hjerte og med hænder og fødder”, siger sociologen og præsten Thomas Willer om bogen.

Anbefales til gruppearbejde

Jeg har som anmelder læst bogen i ét stræk – dog over nogle dage – men sådan skal denne bog ikke læses. Den skal læses i småbidder – måske en bid om ugen – og så skal man have tid og ro til at reflektere over den og gøre afsnittets ”praktik” til en del af sit liv. Jeg vil kraftigt anbefale, at man læser den og drøfter den med andre, bruger den i en lille gruppe i menigheden over en periode på 8 -16 uger eller måske endnu bedre det dobbelte, hvor man tager 1 eller 2 afsnit til en ugentlig mødedag eller hveranden uge. Jeg vil anbefale, at man læser 2 afsnit til hver mødedag, så forløbet ikke bliver for langt. Jeg vil selv se frem til at komme igennem bogen én gang til i en sådan gruppe.
Ole Lundegaard er præst ved Korskirken i Herlev, en baptismenighed. Han har en mastergrad i teologi efter studier ved Baptistkirkens Teologiske Seminarium, Københavns Universitet og International Baptist Theological Seminary i Zürich. Han er en meget brugt underviser i forskellige kirkelige sammenhænge, og hans bøger er værd ”at gæste”, ikke mindst denne hans seneste bog.

Ole Lundegaard: Grundtrin – når tro får liv
207 sider • 200 kr. • Boedal