5.000 kristne fra hele verden til løvhyttefest i Jerusalem

I de kommende dage vil en strøm af omkring 5000 kristne turister og pilgrimme fra henved 100 lande verden over strømme til Jerusalem for at deltage i Løvhyttefesten.
Flere nationer end nogensinde ventes i år at ville være repræsenteret ved denne festlighed, som er arrangeret af Den internationale kristne Ambassade i Jerusalem – anset som verdens største kristne zionist-organisation.
Den ugelange Løvhyttefest vil påny blive Israels største årlige turistbegivenhed og den stærkeste solidaritetsmission til Israel. Den ventes at tilføre Israels økonomi omkring 16 milllioner dollars.

Det største deltagerland bliver formentlig – ligesom i de seneste år – Brasilien, med 1.000 deltagere, tæt fulgt af Norge med en forventet deltagelse af 700 kristne turister og pilgrimme, efterfulgt af Finland og Kina.
Antallet af kristne i Kina vokser støt og har forlængst overgået antallet af medlemmer af kommuistpartiet. Sagkyndige mener, at de kristne i Kina er på vej til at udgøre 200 millioner.

Løvhyttefesten begynder søndag eftermiddag i Ein Gedi oasen ved Dødehavet med en musikalsk oplevelse, og dagen efter og i den næste halve snes dage vil Jerusalem være centrum for en række begivenheder.
Blandt de særlige gæster i år vil der være 25 parlamentsmedelemmer fra 17 lande. Fra Finland kommer Hannu Takkula og fra Sverige Kent Eckroth. Det vides endnu ikke med sikkerhed, om der kommer repræsentanter for Norge og Danmark.
Blandt de, der skal holde taler til de mange udenlandske gæster, er premierminister Binyamin Netanyahu, Minister for Diaspora-anliggender Yuli Edelstein og Jerusalems borgmester, Nir Barkat.

Lederen af den kristne ambassade i Jerusalem, dr. Juergen Buehler, siger i en velkomsthilsen:
– Jeres tilstedeværelse i Jerusalem og budskabet om solidaritet kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt, idet Israel er konfronteret med seriøse sikkkerheds-udfordringer i området og nye konfrontationer i De forenede Nationer. Det vil blive en fest præget af glæde men også af bøn og en erklæring over for verden: Israel er ikke alene..

Festlighedernes centrale begivenhed bliver “Jerusalem Marchen” på torsdag med deltagelse både af de tilrejsende og af tusinder af israelere.

Baggrunden for Løvhyttefesten

Løvhyttefesten – på hebraisk sukkot – er den tredje valfartsfest. De to andre er påskefesten ( Pesach) og Ugefesten (Shavuot).
Den historiske baggrund for Sukkot er israelittrrnes vandring i ørkenen i 40 år. Påbuddet om at sidde – oprindelig bo – i løvhytte i syv dage overholdes af en stor del af Israels befolkning. Folk bygger småhytter med løvtag på verandaen, og mange steder ændrer byerne nærmest udseende. Tanken bag disse hytter er, at man skal huske på den beskyttelse, Gud gav israelitterne i deres primitive ørkenhytter.

Såsnart Den store Forsoningsfest, fastedagen Yom Kippur, er forbi, begynder mange at opføre deres løvhytter En af de mest attråede er den, der opføres i præsidentboligens have, som alle er velkomne til at se.
Måltiderne indtages i løvhytterne, og mange sover der, selvom det måske kan være lidt køligt.

Sukkot er også en takkefest for årets frugtavl. Et vigtigt led i denne fest er bøn om regn for Israels land, som nu tørster efter et halvt års tørke.


Artiklen fortsætter efter annoncen: