Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk

“Hen” i stedet for han og hun

Det har aldrig været skaberens mening, at et menneskebarn skulle komme til verden som en “hen” i stedet for en dreng eller en pige.
Det var afskrækkende i en tv-nyhed 16/10 at læse, at danske medier denne sommer har rapporteret om svenske børnehaver, hvor pædagogerne ikke siger han og hun til børnene, men “hen”.
Den “kønsneutrale pædagogik” har også danske tilhængere. I børnehaven “Jordkloden” undgår pædagogerne bevidst at sige dreng og pige og taler i stedet for om børn eller venner. De digter om på bøger og sange med firkantede kønsroller og opmuntrer de drenge, der har lyst til at iføre sig kjole eller lege med dukker – eller piger, der gerne vil være drengede. Dette fremgik af DR2-programmet “På den 2. side”.
Hvad er en “firkantet kønsrolle”? Er det ikke snarere den, pædagogerne presser børnene ind i? Den “kønsneutrale pædagogik” har intet med pædagogik at gøre. Pædagogik er “kunsten at opdrage og undervise”, men pædagogerne vildfører og forvirrer børnene ved at indføre betegnelsen “hen”. Vi kan kun håbe, at forældrene indser, at det er en hån mod deres dreng eller pige at blive kaldt “hen” i børnehaven, og frabeder sig det.
Er det for resten lovligt at digte om på bøger og sange?
Lyver man så ikke for børnene? (Forkortet, red.)
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Tidsånden i folkekirken

Som medlem af den Danske Folkekirke er jeg blevet ked af at se, at der lukkes for meget af verdens tidsånd ind i kirken.
Hvis den Danske Folkekirke skal bestå i Danmark, må den være mere åben for Guds Helligånd og nådegaver. Der mangler en rigtig fornyelse.
Jeg ved, at da Anders Grinderslev blev indsat som sognepræst i Sct. Hans Kirke i Odense, fik han et ord fra Rom. 1:16. Han må ikke skamme sig ved evangeliet. Thi det er en Guds kraft til frelse for enhver som tror. Da jeg var til hans kones fødselsdag, sad jeg til bords med nogle mennesker, som fortalte mig, at der var vækkelse i Sct. Hans Kirke i Odense.
Jeg ved også om sognepræst Jørgen Jørgensen, som har fået en nådegave fra Herren vor Gud. Han er åben for Guds Helligånd, og han lukker ikke denne verdens tidsånd ind i sin kirke.
Svend-Aage Nielsen
Midtkobbel 36
Kollund
6340 Kruså

Dyrk Kærligheden

Alle ved at de færdigheder, man kan tilegne sig i køreskolen, forbedrer chancerne for sikker adfærd i trafikken, men hvordan med sikker vækst af kærligheden i familielivet? Jeg har sammen med min kone plejet vores ægteskab ved at søge hjælp i bøger, vennekreds samt kursusmuligheder. Dette har været til glæde for hele min familie.
Jeg er glad for, at Herning Kommune tilbyder PREP-kurser (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold), der målrettet går efter at hjælpe par i krise. Selv om et par allerede har besluttet sig for en skilsmisse, er det aldrig for sent at arbejde med relationer og samtaleformer. Erfaringer fra Norge viser, at næsten halvdelen af alle skilsmissesituationer kan reddes, og langt de fleste oplever at kunne tale bedre sammen, også efter en evt. skilsmisse.
PREP-kurser er derfor til fordel for alle parter. Børn har det altid bedst, når mor og far kan tale sammen, og trygge børn har også mere overskud til at modtage undervisning i skolen osv. Omkostningerne ved PREP-kurser er derfor givet godt ud i forhold til følgerne af en kriseramt familie, der overlades til sig selv, hvor regningerne videresendes til børneværelset.
Familiepolitikken havde for få år siden partiernes opmærksomhed, og man oprettede derfor kortvarigt et familieministerium. For Kristendemokraterne er familietrivsel ikke et modefænomen, og vi vil derfor arbejde for at bl.a. PPEP-kurserne bliver landsdækkende.
Karlo Brondbjerg,
Kristendemokraterne
Rossinisvej 2, 7400 Herning

Flere vælger kremering

Tidligere var det kun få afdøde, der havde valgt kremering. Men sådan er det ikke længere. Landsgennemsnittet er ca. 75 %. Så på nogle kirkegårde er %-tallet væsentligt højere.
Hvad kan være årsagen til den udvikling? – Der er måske to årsager:
Den ene er begravelsesomkostningerne, der i mange tilfælde er alt for høje. Det kan gøres billigere, hvis man planlægger i god tid med valg af gravsted m.v.. Ligesom det er en god ide at spare lidt op. Enten på bankkonto eller ved indbetaling på en gravstedskonto. Evt. begge dele.
En anden grund til det høje antal kremeringer kan også være usikkerhed om universalistteologers løfter om, at der efter Golgata ikke er nogen fortabelse og Helvede. Noget, der intet står om i Bibelen. Tværtimod.
Allerbagest i Bibelen i Åb. 22:18-19 er det sagt meget tydeligt og klart af ham, der er Sandheden. Universalisme er ifølge Gal. 1:6-9 og Ordsp. 30:6 en meget alvorlig sag. Den bliver ikke til sandhed ved at forkyndes fra en prædikestol.
Jens Peter Lauge Giversen Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg