Sammen med Gud er alting muligt

Det er ikke vores opgave som mennesker at bestemme over bønnens område. Heldigvis! Det er Gud, som er bønnens herre og skaber. Det er derfor ikke vores menneskelige hjerter, som skal ”skabe” og ”holde styr på” bønnen. Det vil Gud selv gøre.
Peter Tinggard
Teolog og forfatter

Vores bønner opstår først og fremmest som en respons eller som et gensvar på Guds tanker om verden (hans nød og de byrder, han bærer) og ud fra hans lidenskabelige ønske om at frelse den. Ægte bøn er ganske enkelt at blive smittet af Guds hjerte. Således strømmer livet og kraften ikke ud fra vores hjerter, men ud fra hans.
Og dog har Gud i sin store nåde valgt, at livet og kraften virkelig skal strømme igennem vores hjerter. Fra Guds hjerte – igennem vores hjerter – og ud til verden. Når først vi har forstået alt dette, er vi klar til at gå videre og fokusere på selve bønnen – uden frygt for at vores bønner vil ”køre af sporet”. For så længe Gud er på bønnens trone, kan vi som mennesker ikke tage æren for bønnens frugter, og vi kan heller ikke placere os selv på tronen.
Gud er den eneste, der er værdig til at sidde på bønnens trone. Men han sidder der ikke for at holde andre væk fra den. Tværtimod. Han har sat sig på den, for at vi også kan sidde på den. Som der står i Ef. 2, 6 – vi er sat med Kristus i himlen. Gud er kærlighed, og derfor regerer han alle ting med kærlighed. Han ønsker at herske sammen med os! Han sidder på tronen og har al magt, men han inviterer os til at sidde på sit skød, til at læne os op af farmands ufattelige styrke og visdom. Således at vi – dvs. Gud og jeg sammen – igennem vores samtale kan bane vejen for frelse, genoprettelse og håb overalt på jorden.

Kirken har endnu ikke berørt en brøkdel af det, som er muligt i bønnens verden. Kirken største sejre vil komme den dag, hvor kristne overalt på jorden opdager deres kald til at være præster for Gud, så de dag og nat ofrer sig selv for bønnen.
– John R. Mott

Bønnens magt kan måske ikke bevises, men én ting ved jeg: Når jeg beder, sker der ’tilfældigheder”. Men når jeg undlader at bede, så sker disse ’tilfældigheder’ ikke.
– frit efter Dan Hayes

Fra bogen ”Mægtige kilder af visdom – De bedste citater om bøn” af Peter Tinggaard.