Forstår dine børn, at du elsker dem?

Det er titlen på en af kursusaftenerne i Kolding Valgmenighed. KOVA, som menigheden kaldes til daglig, er i efteråret værter for et nyt kursusforløb for forældre.
Kursets navn er: Husfred?! – inspiration til forældrerollen.
– Vi lægger vægt på, at undervisningen er relevant og brugbar i dagligdagen for forældrene, og der bliver ikke snakket om Gud på kursusaftnerne, selv om det er en kirke, der inviterer! lyder invitationen.
Kurset startede den 8. oktober og fortsætter den 24. oktober, den 5. november og 21. november.
/sl