Katolikker skærper troen

Katolsk Kirke indleder ”Troens år” verden over. Troen er fornuftig og kommer fra Gud,
fastslår generalvikar Lars Messerschmidt i modsætning til tidl. kirkeminister Per Stig Møller.
Hvis man tror, katolikker kun går op i former og ritualer, må man tro om igen. Lige nu indleder katolikker verden over ”Troens år” på opfordring af Pave Benedikt.

Lars Messerschmidt

Og den danske generalvikar Lars Messerschmidt angriber den luftige formodning, som definerer mange danskeres tro.
– I vor tid er det igen blevet legitimt at tro. Men hvad betyder så tro i denne forbindelse? Det betyder for de fleste at have en eller anden religiøs opfattelse af tilværelsen, som man selv finder frem til og for den sags skyld også selv kan ændre. Det er ikke tro i bibelsk forstand, fastslår generalvikaren i en kronik i avisen Katolsk Orientering.
Og så går han direkte til angreb på den meget diffuse trosopfattelse, som mange danskere har – herunder Per Stig Møller, der gav interview til Kristelig Dagblad under overskriften: ’Jeg tror, fordi det er fornuftsstridigt’.
– Per Stig Møller har fat på noget rigtigt, nemlig at troen ikke kan bevises. Men troen strider ikke mod fornuften. Læser man artiklen, har man svært ved at genkende den kristne tro.

Banen kridtet op

Om de basale dogmer i kristendommen udtaler Per Stig Møller: ”Der er ikke noget fornuftigt, der taler for de forskellige trossætninger … Og så (når man læser kirkehistorien) bliver man opmærksom på, at det ikke er endegyldige sandheder”, altså forpligter de ikke ens tro, mener Per Stig Møller.
– Tro i bibelsk forstand er noget helt andet, fastslår Lars Messerschmidt.
– Tro er ikke en subjektiv overbevisning, man selv er kommet frem til. Tro betegner gudsforholdet, hvor initiativet kommer fra Gud, og mennesket tager imod. Det er tro i kristen forstand. Således er mennesket ikke herre over dette forhold. Det er en gave, man kan tage imod eller afvise.
Og således er banen kridtet op for en kamp om definitioner. Den almene brede folkereligiøsitet over for det inderlige tillidsfulde gudsforhold.
Lars Messerschmidt slutter med opfordring:
– Troens år er en chance for at finde ud af sig selv og komme videre med sin tro. Et sikkert træk ved en personlig tro er, at der er et stærkt behov for mere og mere at lære Gud at kende og uddybe forholdet til ham. Har du ikke et sådant behov, har du et problem. Men så er Troens år måske netop noget for dig!