Præster skal lade Gud bære stress-byrden

Også blandt landets præster er stress et velkendt problem. Præsten arbejder alene, og resultaterne af deres gerning kan ikke ses, som når mekanikeren har givet bilen nye dæk på.
– Det store problem er, at vi lever i en præstationskultur, skriver Biskop Niels Henrik Arendt fra Haderslev Stift i Kirken i dag. Mennesket bliver noget gennem det, man gør – og det skal kunne ses og måles.
Men præsterne ved aldrig, om de faktisk har gjort det godt nok; meget af deres arbejde er usynligt for offentligheden – og det er stressende. Meget mere end mængder af timer foran alteret.
– Åndeligt kan vi ikke leve med aldrig at vide, om vi har gjort det tilstrækkeligt, skriver Niels Henrik Arendt. Men, hverken præster eller andre mennesker skal overkomme alt. ”Hvad vi ikke når, må Gud tage sig af og bære over med – det er også derfor, han er der”, siger biskoppen.
/lb