Krifa-konsulent i verdensbestyrelse

Rolf Weber, Randers, har i otte år været en del af Kristelig Fagbevægelses internationale arbejde i The world Organization of Workers (WOW).
Weber er politisk konsulent i Kristelig Fagbevægelse og blev på en kongres i Vancouver, Canada, genvalgt som kasserer i WOWs verdensbestyrelse.
WOW er en sammenslutning af kristne og værdibaserede fagforeninger fra Europa, Afrika, Asien, Nord- og Latinamerika.
/sl